Giới thiệu bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia”

  • 07:46 ,25/08/2020

NXB Trẻ giới thiệu bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia” nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), NXB Trẻ giới thiệu bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia”.

Suốt 21 năm qua, NXB Trẻ đã kiên trì xây dựng Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với những trước tác của Người cũng như những công trình nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần này, bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia” ra mắt dịp 2/9 gồm 5 tác phẩm đã được Nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 01/10/2012).

Bộ sách được in theo khổ passport (9x12,5cm) gồm:

- Đường Kách mệnh (in nguyên văn bản năm 1927) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chắt lọc toàn bộ lịch sử phong trào công nhân và đường lối cách mạng vô sản chỉ trong một tập sách mỏng với 98 trang viết tay;

- Nhật ký trong tù in đầy đủ 134 bài thơ theo bản dịch của Viện Văn học;

- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (bản in có QR code file âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phụ lục ảnh Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp);

- Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (sách có QR code file âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phụ lục ảnh Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ);

- Di chúc được trình bày khoa học, xen kẽ giữa các bản gốc chứa bút tích của Bác và bản in để độc giả tiện đối chiếu, đồng thời thấy được suy nghĩ và cách viết của Bác qua quá trình viết và sửa chữa qua 3 bản năm 1965, 1968 và 1969 (in màu làm rõ những chỗ Bác sửa chữa).

Đây cũng là tác phẩm được NXB Trẻ thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Ngọc Tuyết/thanhuytphcm.vn
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email