Giáo dục đại học, cao đẳng 2008 - 2009: Chuẩn bị cho những cải cách lớn

  • 16:00 ,05/09/2008

Tại hội nghị tổng kết năm học 2007 - 2008 khối các trường đại học, cao đẳng được tổ chức qua cầu truyền hình, Bộ giáo dục và đào tạo đã công bố kế hoạch năm học 2008 - 2009, theo đó năm học này sẽ có những bước chuyển biến quan trọng, chuẩn bị cho những dự án cải cách lớn, đặc biệt trong việc tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chuẩn bị cho một kỳ thi THPT quốc gia

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2009 vẫn tiếp tục thực hiện ổn định như trước. Đối với hệ không chính quy (vừa làm vừa học), các trường chỉ tổ chức thi hai đợt vào tháng 10/2008 và tháng 4/2009, với đề thi lấy từ ngân hàng đề thi của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2010, sử dụng kết quả của kỳ thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa làm căn cứ quan trọng cho việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trong năm học 2008 - 2009 Bộ giáo dục và đào tạo sẽ ban hành khung chính sách cho việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng, để các trường căn cứ vào đó công bố tiêu chí và các điều kiện để xét tuyển vào từng ngành đào tạo.

 

Sẽ có mức học phí hợp lý

Các chương trình đào tạo đại trà sẽ có mức học phí hợp lý để cho phần lớn sinh viên có thể theo học; riêng đối tượng nghèo có thể vay tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội đủ để đóng học phí và sinh hoạt. Khung học phí sẽ được chia theo 7 nhóm ngành đào tạo và theo các trình độ đào tạo (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ). Học phí sẽ từng bước đảm bảo chi phí thường xuyên, tiến tới đảm bảo chi phí đào tạo, trước mắt từ năm học 2008 - 2009, học phí đảm bảo chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương, đến năm 2012 học phí trang trải được 55 - 60% chi phí thường xuyên.

Đối với các chương trình chất lượng cao, ngoài phần ngân sách chi, phần còn lại do người học đóng góp (để có chất lượng cao). Huy động nguồn lực từ xã hội (thay bằng nguồn lực từ nhà nước) để nhanh chóng có các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

 

Thay đổi chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên

Trong năm học này, thay cho chính sách miễn học phí đối với sinh viên ngành sư phạm sẽ là chính sách tín dụng sinh viên: nếu ra trường đi dạy học ít nhất 5 năm thì nhà nước sẽ xóa nợ học phí (cả gốc lẫn lãi). Các khoản tiền học bổng, miễn giảm học phí được nhà nước trả trực tiếp cho người học thông qua ngành lao động, thương binh và xã hội (không thông qua cơ sở giáo dục đào tạo), người học sẽ tự do lựa chọn cơ sở đào tạo công lập và ngoài công lập với mức học phí, chất lượng đào tạo phù hợp.

Người được vay tín dụng bao gồm các đối tượng thuộc gia đình nghèo, đối tượng chính sách và sinh viên sư phạm - dự kiến là khoảng 30% số sinh viên. Nhà nước khuyến khích sự tham gia của các ngân hàng th­ương mại, tổ chức tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, cung cấp dịch vụ tín dụng theo cơ chế thị trường; điều chỉnh mức cho vay tối đa phù hợp với mức tăng học phí dự kiến và chỉ số giá tiêu dùng (dự kiến mức cho vay tối đa là khoảng 1 triệu đồng/tháng).

 

Chuyển sang đào tạo theo tín chỉ

Bộ giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức tập huấn quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho tất cả các trường đại học, cao đẳng vào tháng 9/2008. Bộ yêu cầu các trường chuẩn bị đủ các điều kiện: thiết kế chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, giảng đường, phòng thí nghiệm, giáo trình, tài liệu, phần mềm; xây dựng các quy chế đào tạo… để chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào năm học 2009 - 2010, hoặc muộn nhất là 2010 - 2011.

 

Tuyển sinh ít nhất 300 sinh viên nước ngoài

Bộ yêu cầu các trường đang triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (đặc biệt là các trường đang triển khai chương trình tiên tiến) cần có chương trình giới thiệu rộng rãi và chuẩn bị để năm học 2009 - 2010 có thể tuyển sinh ít nhất 300 sinh viên nước ngoài.

 

Nâng cao chất lượng giáo dục

Bộ sẽ công bố kết quả rà soát chương trình đào tạo và gửi cho các trường vào tháng 12/2008. Căn cứ kết quả rà soát, từng trường tổ chức điều chỉnh, bổ sung và tái cấu trúc lại chương trình đào tạo của từng ngành, trong đó phải làm rõ mục tiêu đào tạo, các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, vị trí làm việc sau ra trường… Bộ cũng sẽ ban hành 100 chương trình khung giáo dục đại học trong năm 2008 và hoàn thành việc ban hành danh mục phân loại ngành đào tạo cao đẳng, đại học toàn quốc vào tháng 12/2008.

Đặc biệt, Bộ sẽ hoàn thành việc tập hợp và đưa lên thư viện giáo trình điện tử 1.000 giáo trình điện tử từ nay đến cuối năm 2008. Các trường sẽ tập trung chỉ đạo và bằng mọi giải pháp, huy động các nguồn lực để đảm bảo đủ giáo trình tốt cho công tác giảng dạy.

ANH THƯ

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email