Giáo dục 4.0: dùng công nhệ nhận diện khuôn mặt sinh viên qua mạng

  • 10:49 ,26/12/2018

KHPTO - TS. Hồ Văn Cừu, trưởng khoa điện tử viễn thông, Trường đại học Sài Gòn cho biết, khoa đang tập trung nghiên cứu thiết kế phần mềm đào tạo trực tuyến cho phép triển khai các hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý giờ học và kiểm tra trực tuyến. Để quản lý việc học tập qua mạng của sinh viên, khoa đã tích hợp công nghệ nhận diện gương mặt của sinh viên để đảm bảo rằng sinh viên có tham dự đầy đủ trong các bài học.

Nhận dạng để biết sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến

Trong phương pháp học mới này, sinh viên ngoài được học kiến thức trên lớp còn có thể tự học trực tuyến thông qua website của khoa điện tử viễn thông. Ở cuối mỗi bài học trực tuyến, sinh viên được củng cố kiến thức thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Ngoài ra, khoa điện tử viễn thông còn xây dựng ngân hàng đề thi trực tuyến để sinh viên có thể ôn tập hoặc làm bài kiểm tra.

Mỗi bài học được tổ chức theo cấu trúc gồm ba phần: cấu trúc bài học; nội dung bài học, bao gồm các hình hoặc video minh họa trực quan; câu hỏi trắc nghiệm hỗ trợ củng cố kiến thức.

Ngoài ra, để tăng tính tương tác với sinh viên, ở cuối mỗi bài học có chức năng thích (like) và chia sẻ (share) nhằm kết nối sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên. Chức năng bình luận giúp sinh viên để lại ý kiến ở cuối mỗi bài học, nếu sinh viên đó còn nội dung bài học chưa hiểu, và giảng viên có nhiệm vụ trả lời những ý kiến bình luận của sinh viên.

Kết thức mỗi bài học có các câu hỏi trắc nghiệm giúp sinh viên củng cố kiến thức đã học. Câu hỏi củng cố kiến thức bao gồm ba dạng: trắc nghiệm chọn một đáp án đúng, chọn nhiều đáp án đúng, câu hỏi trắc nghiệm dạng điền vào chỗ trống.

mat_2

Một trong các chức năng quan trọng của Website E-Learning là hỗ trợ thi trực tuyến. Theo TS. Hồ Văn Cừu, hình thức thi trực tuyến có ưu điểm là giúp tiết kiệm hồ sơ phòng thi. Trong phương thức tổ chức thi truyền thống, giảng viên phải phát giấy bài làm và thu lại giấy bài làm. Ở phương thức thi trực tuyến, giảng viên không phải phát giấy bài làm cho sinh viên giúp tiết kiểm thời gian và chi phí tổ chức thi. Ngoài ra, ưu điểm của phương pháp thi trực tuyến còn thể hệ ở khâu chấm bài thi.

Một trong những ưu điểm nổi bật của website đào tạo trực tuyến làm đánh giá bài thi tự động. Trong phương thức thi truyền thống, giảng viên phải thu bài làm của sinh viên và thực hiện đánh giá kết quả dựa trên bài làm đó. Tuy nhiên, trong phương thức thi trực tuyến thì bài làm của sinh viên được hệ thống chấm một cách tự động. Sinh viên có thể biết kết quả ngay sau khi kết thức bài thi của minh. Hệ thống chấm điểm tự động cho nên đảm bảo tính khách quan, sự công bằng và hạn chế được tối đa sai sót của giảng viên trong quá trình chấm bài.

Nhược điểm của phương pháp là làm sao để quản lý việc học tập qua mạng của sinh viên, vì vậy khoa đã tích hợp công nghệ nhận diện gương mặt của sinh viên để đảm bảo rằng sinh viên có tham dự đầy đủ trong các bài học, sử dụng phương pháp học máy để nhận diện ảnh gương mặt thu được từ eebcam theo thời gian thực.

Ứng dụng hệ thống UniTrain-I để dạy học thí nghiệm và thực nghiệm

Trong mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo thì vai trò của trang thiết bị phục vụ đào tạo là rất quan trọng, TS. Hồ Văn Cừu cho biết, khoa điện tử viễn thông đang tập trung nghiên cứu mô hình phòng thực hành của Đức để triển khai đào tạo thực hành. Mô hình UniTrain-I là mô hình phòng thực hành được xây dựng theo hướng đa chức năng dựa trên nền tảng hệ thống mạng internet, xây dựng nội dung theo hướng đa phương tiện bao gồm các công cụ trình chiếu, máy chủ, các bàn học được nối mạng và có nguồn cung cấp, thiết bị thực hành có máy tính và các bộ thực hành giao tiếp với máy tính, phần mềm quản lý lớp học.

Hiện nay, Đức đã xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào giảng dạy trong nước cũng như chuyển giao cho nhiều nước trên thế giới về hệ thống thí nghiệm thực hành chuyên ngành vật lý điện tử, kỹ thuật điện, điện tử, truyền thông, cơ điện tử, tự động điều khiển, và điện tử máy tính, tên gọi là hệ thống UniTrain-I.

Hệ thống UniTrain-I là một hệ thống tổ hợp các bộ thí nghiệm dạy học và thực nghiệm hữu ích mang tính hướng nghiệp trên cơ sở sử dụng máy tính và đào tạo kỹ sư chuyên nghiệp nâng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử , truyền thông, cơ điện tử, tự động điều khiển, và điện tử máy tính. UniTrain-I  kết hợp lý thuyết và kết quả thực hành trong môi trường học tập có hiệu quả và hiệu suất cao, có tính đa dạng, đa phương tiện.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống là huấn luyện và thí nghiệm trên môi trường truyền thông đa phương tiện, UniTrain-I sử dụng văn bản tóm tắt và những hình ảnh sinh động được gói gọn trong một phần mềm có cấu trúc rõ ràng để hướng dẫn các học viên thông qua thí nghiệm. Thêm vào đó, mỗi chương trình có một kit thí nghiệm qua đó các bài tập thực hành có thể thực hiện.

 

Anh Thư
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email