Giám sát online một số thiết bị điện quan trọng

  • 13:23 ,23/09/2019
KHPTO - ThS. Lê Công Doanh, phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đánh giá các giải pháp về công nghệ chuẩn đoán cách điện nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo và giám sát online một số thiết bị điện quan trọng trong hệ thống truyền tải điện”.

Cảnh báo sớm tình trạng kỹ thuật máy biến áp điện lực và các thiết bị điện khác (GIS, cáp lực,…) luôn là nhu cầu hàng đầu của công tác chế tạo, vận hành thiết bị điện và có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Giám sát online phóng điện cục bộ (PD) và phân tích chuẩn đoán có thể được coi là công cụ rất mạnh để đánh giá tình trạng cách điện của các khí cụ điện áp cao trong hệ thống điện. PD đã được sử dụng rộng rãi đối với nghiệm thu và thử nghiệm lắp đặt thiết bị mới trong nhiều thập kỷ qua. Giám sát online đối với các phần tử hệ thống điện bởi chuẩn đoán tín hiệu PD sẽ tăng cường tình trạng giám sát thiết bị điện áp cao hiệu quả.

Lợi ích đáng kể nhất được cung cấp bởi giám sát PD online liên tục là: xu hướng của tình trạng cách điện trong thời gian thực; giám sát thiết bị điện cao áp trong khi các thành phần hệ thống đang hoạt động, việc giám sát có thể được thực hiện trong các điều kiện vận hành thực tế, xác định thông tin cụ thể vị trí liên quan đến tình trạng cách điện và khả năng loại lỗi gây ra, giám sát PD có thể được áp dụng cho tất cả các loại thiết bị điện cao và siêu cao áp.

Đề tài đã đánh giá các phương pháp phát hiện lỗi dựa trên mô hình hóa và được mô phỏng toán học phóng điện cục bộ trong cách điện rắn, các công nghệ đối với cảm biến sensor được sử dụng trong giám sát online.

Giải pháp về công nghệ và chuẩn đoán PD kết hợp với hệ thống thử nghiệm xoay chiều tăng cao biến tần, dùng để xác định tín hiệu PD theo các tiêu chuẩn IEC hiện hành được đánh giá là mang lại hiệu quả trong việc phát hiện PD đối với các phần tử điện cao áp.

Các giải pháp về công nghệ tích hợp giám sát online đã được trình bày với các kỹ thuật giám sát và chuẩn đoán khác nhau, đồng thời mô phỏng một số module, chức năng chính trong giám sát online hướng tới xây dựng chương trình phần mềm trong việc nội địa hóa hệ thống giám sát online.

Kết quả của đề tài mang lại lợi ích về kinh tế trong việc giảm giá thành vận hành hệ thống điện khi phát hiện sớm những hư hỏng kịp thời của trang thiết bị điện.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email