Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 được trao cho 3 nhà khoa học

  • 13:58 ,25/04/2019
KHPTO - Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho 3 nhà khoa học được Hội đồng giải thưởng đưa ra, bao gồm:

– PGS.TSKH. Phạm Đức Chính, Viện cơ học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngành Cơ học.

Tác giả của công trình: Pham DC, Consistent limited kinematic hardening plasticity theory and path-independent shakedown theorems, International Journal of Mechanical Sciences, 130 (2017) 11-18.

– PGS.TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Ngành y sinh dược học.

Tác giả của công trình: Adrian Creanga, Nguyen Le Khanh Hang, Vuong Duc Cuong, Ha T.Nguyen, Hoang Vu Mai Phuong, Le Thi Thanh, Nguyen Co Thach, Pham Thi Hien, Nguyen Tung, Yunho Jang, Amanda Balish, Nguyen Hoang Dang, Mai Thuy Duong, Ngo Thu Huong, Do Ngoc Hoa, Nguyen Dang Tho, Alexander Klimov, Bryan K. Kapella, Larisa Gubareva, James C. Kile, Nguyen Tran Hien, Le Quynh Mai, C. Todd Davis, Highly Pathogenic Avian Infuenza A(H5N1) Viruses at the Animal–Human Interface in Vietnam, 2003–2010, The Journal of Infectious Diseases, 216 (2017), pp S529-38.

– TS. Lê Trọng Lư, Viện kỹ thuật nhiệt đới, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngành vật lý.

Tác giả của công trình: Le T. Lu, Ngo T. Dung, Le D. Tung, Cao T. Thanh, Ong K. Quy, Nguyen V. Chuc, Shinya Maenosonoe and Nguyen T. K. Thanh, Synthesis of magnetic cobalt ferrite nanoparticles with controlled morphology, monodispersity and composition: the influence of solvent, surfactant, reductant and synthetic condition, Nanoscale, 7 (2015), pp 19596-19610.

Năm 2019, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được Hội đồng đề nghị trao cho 3 nhà khoa học (giải chính) thuộc các lĩnh vực cơ học, y sinh dược học và vật lý. Đây cũng là năm đầu tiên, Hội đồng giải thưởng đề xuất trao tặng cho nhà khoa học nữ và cho các nhà khoa học trong các lĩnh vực y sinh dược học và cơ học.

Trước đó, ngày 14/4/2019, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 đã họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các nhà khoa học được các Hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) đề xuất. Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã chọn 3 nhà khoa học nêu trên, đề nghị Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2019) tại Hà Nội.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email