Giải thưởng sáng tạo TP.HCM 2019: tôn vinh các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo

  • 14:19 ,31/05/2019

Ảnh: TTBC.

KHPTO - Ngày 6/6, tại Nhà hát thành phố, UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019 (Ho Chi Minh City Creative Awards – 2019).

Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019 là giải thưởng quan trọng, được trao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM. Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo 7 nhóm lĩnh vực, gồm:

- Giải thưởng cho các công trình nghiên cứu, các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới, sáng tạo của các tập thể, cá nhân góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Giải thưởng cho các tác phẩm, sáng tác của văn nghệ sĩ.

- Giải thưởng cho các công trình nghiên cứu, các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Giải thưởng cho các sản phẩm truyền thông sáng tạo.

- Giải thưởng cho các giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Giải thưởng cho các các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao.

- Giải thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản có tính mới ở trình độ quốc gia hoặc quốc tế.

Hội đồng tuyển chọn giải thưởng cấp thành phố có 11 người là lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành, trong đó ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM là trưởng ban tổ chức giải thưởng và đồng thời là chủ tịch hội đồng tuyển chọn giải thưởng cấp thành phố.

Là năm đầu tiên tổ chức Giải thưởng sáng tạo TP.HCM, song với sự phối hợp chặt chẽ, hệ thống giữa ban tổ chức giải thưởng và các ban ngành liên quan nên đã thu hút được sự tham gia của nhiều tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 111 hồ sơ đăng ký tham gia. Qua đó đem lại sự đa dạng về tác phẩm, công trình, những kết quả, giải pháp tối ưu, có tính khả thi cao để ứng dụng vào thực tế.

Từ các công trình, hồ sơ tham gia, hội đồng tuyển chọn giải thưởng cấp thành phố đã xem xét, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của công trình và đã chọn được 44 công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo thuộc 7 lĩnh vực vào vòng chung khảo.

Trong đó: lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có 9 công trình; văn hóa - nghệ thuật có 3 công trình; lĩnh vực cải cách hành chính có 5 công trình; lĩnh vực truyền thông có 4 công trình; lĩnh vực xã hội có 2 công trình; khởi nghiệp sáng tạo có 5 công trình; khoa học cơ bản có 16 công trình.

Sáng ngày 31/5, ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo đạt giải và công bố mẫu logo chính thức của Giải thưởng sáng tạo TP.HCM.

Giải thưởng sáng tạo TP.HCM bước đầu đã ghi nhận nhiều thành công trong công tác tổ chức, gây ấn tượng mạnh với các tiêu chí mang tính ứng dụng vào thực tiễn, là nền tảng vững chắc cho lộ trình của giải thưởng trong những năm tiếp theo.

Anh Thư
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email