Giải quyết các vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai

  • 10:35 ,08/11/2018
KHPTO - Thông tin từ Văn phòng UBND.TP, để giải quyết các vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai đối với khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới, UBND TP vừa giao Sở xây dựng hướng dẫn UBND quận, huyện.

Theo đó, căn cứ chức năng quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được duyệt và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xây dựng nhà ở theo quy định tầng cao về xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu để giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thống nhất trên địa bàn TP.HCM.

Sở tài nguyên và môi trường được giao hướng dẫn UBND quận, huyện triển khai thực hiện thủ tục tách thửa đất ở.

Sở quy hoạch - kiến trúc sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý kiến trúc chung TP (quy chế cấp I); rà soát hiện trạng, đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tính khả thi và sự cần thiết của quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, để đề xuất điều chỉnh quy hoạch hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất và hài hòa với mục tiêu phát triển đô thị bền vững; tố chức lập, thẩm định trình phê duyệt các căn cứ pháp lý về quy hoạch cho công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.

TNN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email