Giải pháp trọng tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại 5 huyện xây dựng nông thôn mới của TP.HCM

  • 21:31 ,22/12/2021
KHPTO - Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 9/11/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5039/QĐ-UBND về bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, quy định để được công nhận xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020, xã phải đạt 50 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí, trong đó có chỉ tiêu 13.1. Xã phải có hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả (thuộc tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất).

Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn 56 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 5 huyện có 85 HTX nông nghiệp đang hoạt động với 1.364 thành viên, bình quân 16 thành viên/ HTX. Triển khai thực hiện tiêu chí số 13, các HTX đã thực hiện cung ứng dịch vụ đầu vào (giống, vật tư nông nghiệp) cho hộ thành viên với giá cả thấp hơn thị trường. Về thực hiện dịch vụ đầu ra, 70 - 80% sản phẩm nông nghiệp chủ lực của hộ thành viên HTX trên địa bàn 56 xã xây dựng nông thôn mới được tiêu thụ thông qua HTX, nhiều HTX đã gắn kết được hoạt động sản xuất với sơ chế, chế biến sản phẩm. Do đó, đến cuối năm 2020, trên địa bàn thành phố có 56/56 xã xây dựng nông thôn mới đều đã được công nhận hoàn thành tiêu chí số 13 theo Quyết định số 5039/QĐ- UBND ngày 9/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Như vậy, để hoàn thành nội dung tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới cần phải duy trì và phát triển HTX nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn. Nội dung này cũng đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định trong Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 về phê duyệt đề án Phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: “Duy trì và phát triển các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các quy định của Luật HTX năm 2012, nhằm nâng cao tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao thu nhập của thành viên HTX; góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”.

Để đạt được mục tiêu này, các sở ngành và đặc biệt là chính quyền địa phương 5 huyện xây dựng nông thôn mới của thành phố (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) cần tập trung vào giải pháp trọng tâm, đó là:

1. Phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp phải dựa trên nội lực của HTX là chính, Nhà nước hỗ trợ về mặt thể chế, cơ chế chính sách và một phần ngân sách nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển.

2. Khuyến khích các hộ tham gia vào HTX nông nghiệp trở thành thành viên của HTX, để hộ nông dân yên tâm sản xuất, khi việc lập kế hoạch sản xuất và tổ chức sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đã có HTX đảm nhận.

3. Vận động các hộ nông dân, đặc biệt là các hộ nông dân sản xuất giỏi tham gia tổ hợp tác, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tiến đến thành lập HTX, vận động các hộ trang trại làm nòng cốt thành lập các HTX mới.

Củng cố các HTX hiện có, giải quyết các khó khăn HTX đang vướng mắc, kiên quyết giải thể các HTX ngưng hoạt động, hoạt động không hiệu quả kéo dài, nâng cao năng lực của các HTX đang hoạt động hiệu quả.

4. Phát triển HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn có giá trị kinh tế cao của thành phố, trong đó tập trung phát triển HTX hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố, bao gồm: rau, hoa kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ, cá cảnh.

5. Tổ chức hoạt động của HTX: chủ yếu cung cấp các sản phẩm dịch vụ đầu vào (giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản,...); hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng; tổ chức thu gom, sơ chế, chế biến sản phẩm của thành viên và cung cấp cho doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

6. Tập trung xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nông nghiệp theo mô hình: hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp. Trong đó, hộ nông dân là chủ đất, tham gia liên kết với nhau thành lập HTX và góp vốn vào HTX; HTX là đầu mối đảm nhận tổ chức sản xuất hoặc dịch vụ mà hộ nông dân riêng lẻ không thể làm được hoặc làm được nhưng không hiệu quả như: nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó lập kế hoạch và triển khai kế hoạch sản xuất đến từng hộ nông dân, hướng dẫn quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ đầu vào, kiểm soát chất lượng nhằm cung ứng cho doanh nghiệp với số lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp, còn doanh nghiệp sẽ đảm nhận vai trò tìm kiếm thị trường tiêu thụ, phân phối sản phẩm của HTX đến người tiêu dùng.

BẠCH LIÊN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email