Giấc mơ xuân

  • 18:21 ,11/05/2019
Chỉ còn một giấc mơ xuân
Cánh đào năm ấy đã tàn nơi đâu

Chợt nghe tiếng nhạc bên cầu
Tình mình em vội quên sao tháng ngày

Thương vầng trăng lẻ đêm nay
Dòng sông ru mãi vơi đầy nhớ nhung

HOÀNG HẠ MIÊN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email