Giá trị sản xuất thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ

  • 16:39 ,24/12/2020

Ao nuôi trồng thủy sản của HTX thủy sản Tương Lai.

KHPTO - Năm 2020, ngành thủy sản TP.HCM có rất nhiều thách thức, chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh, thiên tai… tuy nhiên thủy sản thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo thống kê của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 10.507,8 tỷ đồng, tăng 2,96% so cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thủy sản đạt 2.863 tỷ đồng, tăng 5,01% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 27,2% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 25.184 tấn, tăng 5,3% so cùng kỳ. Đối với sản lượng nuôi trồng 13.836 tấn, tăng 3% so cùng kỳ; còn sản lượng khai thác 11.348 tấn, tăng 8,3% so cùng kỳ. Đối với cá cảnh đạt 71 triệu con, giảm 34,8% so cùng kỳ, số lượng xuất khẩu là 7,79 triệu con, giảm 30,3% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 8,56 triệu USD, giảm 36,3% so cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là châu Âu (51,3%), châu Á (31,1%), châu Mỹ (14,3%).

Đến nay, tổng diện tích thả nuôi khoảng 5.862 ha, giảm 9,1% so cùng kỳ. Trong đó, nuôi nước ngọt 1.001 ha và nuôi lợ mặn 4.862 ha. Sản lượng nuôi nước ngọt đạt 5.201 tấn, tăng 23,8% so cùng kỳ; sản lượng nuôi lợ mặn 8.635 tấn, giảm 6,5% so cùng kỳ (trong đó sản lượng nuôi tôm nước lợ đạt 2.981 tấn, giảm 31,1% so cùng kỳ).

Tuy diện tích nuôi trồng thủy sản không lớn, nhưng TP.HCM vẫn xuất khẩu kim ngạch đứng thứ 4 cả nước. Với những tiềm năng lớn để phát triển thủy sản, bao gồm lợi thế về vùng đất ngọt mặn đan xen và có thị trường tiêu thụ rộng lớn..., ngành thủy sản TP.HCM luôn hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản.

T.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email