FIRST tài trợ cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

  • 21:34 ,10/11/2017
KHPTO - Hiện nay dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (dự án FIRST) thí điểm thực hiện 3 khoản tài trợ KHCN và đổi mới sáng tạo khác nhau.

Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB) đã ký kết Hiệp định tài trợ (khoản tín dụng số 5257-VN) ngày 25/7/2013 để thực hiện Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST). Chính phủ Việt Nam giao Bộ khoa học và công nghệ là cơ quan chủ quản dự án. Mục tiêu là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, FIRST thí điểm thực hiện 3 khoản tài trợ KHCN và đổi mới sáng tạo khác nhau như sau:

1. Khoản tài trợ cho các tổ chức KHCN công lập: Hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu khoa học thực hiện các kế hoạch chiến lược, trong đó có kế hoạch nghiên cứu và phát triển (NC&PT) nhằm chuyển đổi từ các tổ chức quản lý theo phương thức truyền thống trở thành các tổ chức tự chủ theo định hướng thị trường, tự chủ và phát triển bền vững.

Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Thu hút, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia giỏi nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các trường đại học, các doanh nghiệp để tiếp cận, nắm bắt, tiếp thu, làm chủ tri thức mới, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tăng cường kết nối, hợp tác trong hoạt động đổi mới sáng tạo;

3. Khoản tài trợ cho các nhóm hợp tác: khoản tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ các nhóm hợp tác thực hiện đề xuất triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, các ý tưởng sáng tạo giữa các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường đại học.

Trong thời gian vừa qua, thông qua quy trình cạnh tranh minh bạch, Dự án FIRST đã tổ chức hai vòng tài trợ cho cả 3 loại grant này. Đến nay FIRST đã có được hơn 30 đơn vị thụ hưởng của những hình thức tài trợ khác nhau. Tiếp nối đợt kêu gọi lần 2, Dự án FIRST đang tiếp tục tổ chức đợt kêu gọi lần 3 cho cả 3 khoản tài trợ với các tiêu chí đánh giá được hướng dẫn rõ ràng và minh bạch với mong muốn tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận đến Dự án FIRST.

Để giới thiệu một cách đầy đủ nhất về dự án FIRST và các khoản tài trợ đến được đông đảo các đối tượng thụ hưởng tiềm năng, Ban quản lý dự án FIRST tổ chức các Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ 3” diễn ra vào 2 ngày 8, 10/11/2017 lần lượt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo là cơ hội để ban quản lý dự án trao đổi với các đơn vị quan tâm về cách thức xây dựng hồ sơ dự án, những kinh nghiệm của 2 đợt kêu gọi trước nhằm giúp các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đề xuất có chất lượng tốt nhất.

Ban quản lý dự án "Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ" – (FIRST), địa chỉ: Tầng 15 – Tòa nhà Thăng Long, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 024 62864968, Fax: 024 62864956, email: grants@first-most.vn

Anh Thư
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email