Dự kiến bổ sung chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức

  • 15:25 ,25/09/2020
KHPTO - Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, cử tri tỉnh Bình Thuận đã có kiến nghị gửi tới Quốc hội cho rằng về quy định nhà ở hiện nay còn có nhiều bất cập, vì không nhắm đến các đối tượng khó khăn về nhà ở, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, giáo viên... có thu nhập thấp. Đề nghị quan tâm nhóm đối tượng này.

Về vấn đề này, Bộ xây dựng cho rằng, theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 (Khoản 1 Điều 51) thì các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức nếu đáp ứng các điều kiện sau: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở nhưng diện tích sàn nhà ở trung bình của hộ gia đình nhỏ hơn 10 m2/người; có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên thì được hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Theo đó, những đối tượng này được quyền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương (có giá thành thấp hơn nhà ở thương mại cùng khu vực 20 - 30% do được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước) và được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Tại Khoản 1 Điều 32 Luật nhà ở năm 2014 thì đối tượng là cán bộ, công chức, giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa... thì thuộc diện được thuê nhà ở công vụ. Để được hưởng chính sách này, đối tượng phải thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương nơi đến công tác nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2/người.

Bộ xây dựng ghi nhận ý kiến nêu trên của cử tri tỉnh Bình Thuận để sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật nhà ở (sửa đổi) theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian tới.

T. ANH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email