Dự án phát triển ngành nghề nông thôn được ngân sách hỗ trợ 500 triệu đồng

  • 20:40 ,30/07/2020
KHPTO - Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn (được UBND thành phố công nhận) được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% giá trị dự án nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án. Quy định này thực hiện theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP quy định, nhà đầu tư được hỗ trợ kinh phí đối với các dự án được ưu tiên đầu tư sau: dự án chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; dự án thuộc chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề; dự án phát triển hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc xuất khẩu; dự án sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn; dự án sản xuất, chế tạo thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; dự án sản xuất, chế biến muối sạch; dự án phát triển sinh vật cảnh; dự án làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; dự án sản xuất các sản phẩm từ phế, phụ phẩm nông nghiệp.

Khi đầu tư các dự án nói trên, nhà đầu tư được hỗ trợ kinh phí để mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất; thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo dự án; tập huấn các kiến thức về báo cáo, quản lý dự án.

Nguồn kinh phí hỗ trợ dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến nông, khuyến công và ngân sách của địa phương.

Căn cứ kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án phát triển ngành nghề nông thôn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện; cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề nông thôn thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

V.P
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email