Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

  • 06:11 ,06/12/2019
KHPTO - Theo ông Nguyễn Xuân Thành, giám đốc dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông RGEP, trong 4 cấu phần của dự án, thành phần hỗ trợ phát triển chương trình cơ bản đã được đáp ứng. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình 27 môn học/hoạt động giáo dục đã được Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ban hành từ năm 2018. Chương trình tiếng dân tộc thiểu số cũng được bộ từng bước triển khai.

Theo đó, từ tháng 7/2019, Bộ GD&ĐT đã ra thông báo xây dựng chương trình tiếng dân tộc thiểu số, ban hành kế hoạch xây dựng chương trình này và hoàn thành tuyển chọn tác giả của 8 chương trình tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Sáng 25/11, chương trình tập huấn - hội thảo với 24 tác giả đã được Bộ GD&ĐT tổ chức. Dự kiến giữa năm 2020, 8 chương trình tiếng dân tộc thiểu số sẽ được ban hành.

Về việc bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết, tính đến ngày 15/11/2019 đã có 200 báo cáo viên nguồn; 800 giảng viên sư phạm chủ chốt; 1.028 cán bộ quản lý sở, phòng GD&ĐT; 640 giáo viên lịch sử là tổ trưởng chuyên môn đã được bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông mới. Hơn 6.300 tổ trưởng chuyên môn đang được bồi dưỡng và dự kiến trước ngày 15/12/2019 sẽ hoàn thành.

Để đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập của học sinh các lớp 5, 9, 12, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-BGD&ĐT ngày 5/3/2019; ban quản lý dự án RGEP cũng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Trung tâm khảo thí quốc gia và Trung tâm phát triển bền vững giáo dục phổ thông quốc gia về vấn đề này. Hiện dự án đã hoàn thành thử nghiệm câu hỏi thi đối với 11 môn ở 3 khối lớp 5, 9, 12; đang thương thảo hợp đồng với chuyên gia quốc tế để tập huấn về biên soạn câu hỏi thi. Việc đánh giá dạy học các lớp 3, 8, chương trình hiện hành định hướng theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng từng bước được triển khai.

Được biết, dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được Ngân hàng thế giới (WB) tham gia đoàn giám sát và hỗ trợ kỹ thuật.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email