Dọn dẹp cho thiết bị Android

  • 15:45 ,04/10/2019
KHPTO - Như trong bài (LBVMVT số 691) có nói, việc dọn dẹp cho thiết bị Android chủ yếu là để thêm chỗ trống cho bộ nhớ để sẵn sàng chứa thêm hình ảnh, video hay cài thêm ứng dụng cần thiết, còn tác dụng giúp máy chạy nhanh thêm thì không đáng kể.

Vì vậy, nếu bạn kiểm tra các phân vùng Application, Internal vẫn còn trống nhiều thì không cần thực hiện việc dọn dẹp. Nếu cần dọn dẹp, bạn có thể nhờ đến ứng dụng ES File Explorer mà phần lớn các thiết bị Android đều có cài sẵn. Khi mở ứng dụng này, giao diện chính hiện ra sẽ có mục Junk files với nút Clean Now. Bạn có thể chạm vào nút này để dọn dẹp các file rác. Tuy nhiên cần lưu ý là các file mà bạn hoặc ứng dụng nào đó download cũng được liệt kê trong danh sách file rác để bạn chọn để xóa hay không chọn để giữ lại.

An Bình
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email