Đổi mới giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  • 11:06 ,02/10/2019
KHPTO - Nói về một số giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM, ThS. Lê Hoài Nam, phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết, từ nhiều năm qua, giáo dục đã được đặc biệt quan tâm, chất lượng dạy học, giáo dục không ngừng được nâng lên và TP.HCM đã là một trong những địa phương dẫn đầu trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Xây dựng mô hình đổi mới giáo dục phổ thông tiên tiến, hội nhập

Để thực hiện tốt hơn việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, ngành giáo dục thành phố đã tham mưu ban hành Quyết định 3036/QĐ-UBND nhằm xây dựng mô hình tiên tiến, hiện đại, hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội; tiếp cận được với giáo dục các nước trong khu vực và quốc tế.

Trường tiên tiến hội nhập đến nay đã từng bước khẳng định vai trò của mình và có quy mô tăng lên hàng năm. Mô hình trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế là một mô hình giáo dục hướng đến chất lượng cao, cơ sở vật chất khá hiện đại, trường lớp khang trang, các trang thiết bị dạy học được bổ sung khá đầy đủ và mang tính hiện đại; sĩ số học sinh/lớp hợp lý, đáp ứng hiệu quả cho hoạt động dạy học. Năm học 2017 - 2018, thành phố có 35 trường, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Mô hình đầu tiên là Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, sau đó mở rộng thêm 2 trường: Nguyễn Hiền và Nguyễn Du.

Đổi mới dạy học ngoại ngữ, tổ chức dạy toán, khoa học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Một trong những sự chuẩn bị quan trọng cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, việc chuẩn hóa dạy học tiếng Anh, toán, khoa học bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo chuẩn quốc tế là việc rất quan trọng. Từ nhiều năm qua, thành phố đã hình thành và phát triển các mô hình dạy học hiệu quả theo chuẩn quốc tế.

Đề án ngoại ngữ quốc gia triển khai từ lớp 3, thành phố xin chủ trương để áp dụng từ lớp 1; mô hình dạy học tăng cường tiếng Anh 6 và đặc biệt là đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam" tại các trường công lập trên địa bàn TP.HCM do UBND thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 đã tạo điều kiện cho việc triển khai dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế.

Hiện nay tại thành phố, ngoài việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh thì việc giảng dạy các ngoại ngữ khác cũng được chú trọng và phát triển.

Đổi mới dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Ngành giáo dục đào tạo TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong công tác quản lý, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm chuyển dần từ chủ yếu trang bị kiến thức, kỹ năng sang phát triển năng lực, phẩm chất học sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ở bậc học cao hơn hoặc qua đào tạo nghề để trở thành người lao động có trình độ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập.

TP.HCM thực hiện đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, chuẩn bị tốt cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Sở giáo dục và đào tạo đã đổi mới công tác quản lý tạo điều kiện cho các nhà trường chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, phát triển các chương trình giáo dục nhà trường, giảm lý thuyết hàn lâm, tăng thực hành trải nghiệm và thực hiện dạy học thực chất, thi cử nghiêm túc trong đổi mới kiểm tra đánh giá.

Sở cũng hướng dẫn các trường rà soát, cập nhật, điều chỉnh nội dung dạy học theo chương trình sách giáo khoa hiện hành; ban hành các văn bản và hướng dẫn các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục để các cơ sở giáo dục trong thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực.

Bên cạnh các hoạt động đổi mới đã thực hiện trong các năm qua, thành phố xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý là một trong những nội dung quan trọng và cần thiết. Thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, xúc tiến xây dựng trung tâm điều hành thông minh, sử dụng các công cụ trực tuyến để quản lý, báo cáo, thống kê trong ngành giáo dục.

ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email