Diễn đàn về gấu lần thứ ba

  • 10:53 ,07/02/2018
KHPTO - Vừa qua tại Hà Nội, Tổ chức bảo vệ động vật thế giới cùng Tổng cục lâm nghiệp đã tổ chức Diễn đàn về gấu lần thứ ba nhằm tạo không gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như các giải pháp nhằm chấm dứt hoạt động nuôi gấu lấy mật ở Việt Nam, từ đó thúc đẩy sự hợp tác để hỗ trợ cùng nhau chấm dứt việc khai thác mật gấu và bảo tồn gấu trong tự nhiên.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý gấu nuôi nhốt của Hàn Quốc, đại biểu từ nghị viện Hàn Quốc và tổ chức GKU dẫn chứng ra những chính sách hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Hàn Quốc.

Trong đó, nổi bật là chương trình khuyến khích chủ gấu triệt sản cho gấu để đảm bảo không có gấu mới phát sinh tại các cơ sở nuôi nhốt gấu đã được hoàn thành vào đầu năm 2017 vừa qua.

Tính đến tháng 5/2017, chỉ còn 660 cá thể gấu (đã được triệt sản) bị nuôi nhốt tại 36 trang trại ở Hàn Quốc. Đây cũng được hy vọng là những cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại quốc gia này. Bước tiến quan trọng này đạt được là nhờ những nỗ lực của Tổ chức bảo vệ động vật thế giới và GKU trong việc vận động chính phủ Hàn Quốc và các chủ nuôi nhốt gấu trong suốt 14 năm.

Tại Việt Nam, theo ông Nguyễn Mạnh Hiệp - Vụ quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Tổng cục lâm nghiệp - hiện vẫn còn 842 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại 268 cơ sở (16 tổ chức và 252 hộ gia đình) trên 42 tỉnh.

Mặc dù đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trên chặng đường tiến tới không còn gấu nuôi nhốt.

Từ đó, nhiều phương hướng đã được đưa ra như sau: theo dõi, kiểm tra để quản lý tốt các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện giao nộp gấu cho các trung tâm cứu hộ để tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; kiên quyết ngăn chặn và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chủ thể thực hiện hành vi nuôi nhốt gấu không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp, đảm bảo không tăng số lượng gấu nuôi nhốt và tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc nuôi nhốt gấu bất hợp pháp tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch bảo tồn gấu, đồng thời phối hợp với các tổ chức phi chính phủ để vận động đầu tư, hỗ trợ xây dựng các trung tâm cứu hộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện tiếp nhận gấu do người dân tự nguyện giao nộp, đặc biệt là ở khu vực phía Nam.

Việt Thy
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email