Đến năm 2020: TPHCM phấn đấu giải quyết dứt điểm các tuyến đường bị ngập

  • 09:21 ,26/12/2018

Ảnh: NLĐ

KHPTO - Thông tin từ UBND.TP, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, UBND TP đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, TP phấn đấu đến năm 2020, giải quyết 15/37 tuyến đường ngập nước do mưa (đã giải quyết 22/37 tuyến), 28/179 tuyến hẻm (đã giải quyết 151/179 tuyến) và 5/9 tuyến đường ngập nước do triều (đã giải quyết 4/9 tuyến); hoàn thành 2 nhà máy xử lý nước thải (Bình Hưng giai đoạn 2 nâng công suất lên 469.000m3/ngày và Nhiêu Lộc - Thị Nghè công suất 480.000m3/ngàv), triển khai xây dựng 4 nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, Bình Tân, Tân Hóa Lò Gốm và Bắc Sài Gòn 1 (hiện đã hoàn thành Nhà máy Tham Lương - Bến Cát công suất 131.000m3/ngày).

UBND TP cũng quyết định thành lập ban điều hành chương trình hành động giảm ngập nước trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020, gồm 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm trưởng ban.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email