Đêm trừ tịch

  • 08:36 ,12/02/2018
Ngửa tay đếm tuổi thời gian
Không lời chẳng lỗ chứa chan tình người
Đêm trừ tịch khói sương rơi
Ngồi bên bếp lửa khơi vơi tro tàn.
NGÀN THƯƠNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email