Để Windows 10 khởi động nhanh hơn

  • 10:55 ,22/01/2020
KHPTO - Một trong số các cách để Windows 10 khởi động nhanh hơn (LBVMVT số 693) là vô hiệu hóa các ứng dụng startup cùng với Windows 10. Trong số những ứng dụng startup này, có mức độ ảnh hưởng (impact) cao đến tốc độ khởi động máy là các ứng dụng đồng bộ với các ổ đĩa đám mây như Google Drive, Microsoft OneDrive...

Thật vậy, vì phải chờ cho ổ đĩa trên desktop đồng bộ với ổ đĩa trên web nên thời gian khởi động cũng như tắt máy bị kéo dài ra, đôi khi khá lâu. Vì vậy nếu máy bạn chậm quá thì nên gỡ bỏ các ứng dụng này trên desktop, chỉ truy cập trên web mà thôi.

Hoàng Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email