Để mô hình hợp tác xã hoạt động thật sự hiệu quả

  • 14:40 ,12/06/2018
KHPTO - Theo TS. Võ Thị Kim Sa, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2, xu hướng nông dân tham gia hợp tác xã (HTX) là tất yếu nhưng thời gian qua, mô hình này không phát triển như kỳ vọng.

“Phân tích các HTX nông nghiệp tại TP.HCM cho thấy mức vốn góp cao, bình quân 115 triệu đồng/thành viên. Tuy nhiên, mức góp vốn cao thì cánh cửa cho nhiều nông dân tham gia ngày càng hẹp. Ngoài ra, việc vận hành HTX hiện nay chưa thực sự minh bạch, thông tin chưa được cung cấp đầy đủ để nông dân mạnh dạn, tin tưởng và tham gia HTX” - TS. Sa nhận xét.

HOÀNG ANH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email