Đề án thí điểm ứng dụng công nghệ xử phạt vi phạm giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • 15:44 ,26/06/2020
KHPTO - Theo Sở giao thông vận tải TP.HCM, Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ dự kiến hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt trước 30/9/2020.

Đề án hướng tới nghiên cứu xây dựng phương án và quy trình tổ chức thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, giảm ùn tắc giao thông. Đồng thời, đề án từng bước làm thay đổi, chuyển biến nhận thức và ý thức người tham gia giao thông thông qua việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở giao thông vận tải TP.HCM cho biết, là một trong những hợp phần trọng yếu của đề án đô thị thông minh của thành phố, phát triển hệ thống giao thông thông minh (ITS) được xem là một trong những giải pháp quan trọng trong việc giải quyết bài toán giao thông tại TP.HCM, bên cạnh các giải pháp cơ sở hạ tầng tốn kém hơn như phát triển giao thông công cộng sức chở lớn, đầu tư phát triển mạng lưới đường bộ... Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đã được các nước trên thế giới triển khai từ nhiều năm nay.

Việc triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bước đầu mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, việc triển khai nhìn chung vẫn mang tính cục bộ, chưa xuyên suốt và đồng bộ giữa các lực lượng, đơn vị liên quan. Do đó, việc xây dựng đề án là rất cần thiết, nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thiện quy trình phối hợp thực hiện, đề xuất những giải pháp công nghệ mới nhất phục vụ phân tích hành vi, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email