Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Quyết định 655

  • 05:56 ,02/08/2020
KHPTO - Nhằm đưa chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách.

Hàng năm, Chi cục phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các quận - huyện, hội đoàn thể, xã - phường - thị trấn (bao gồm các địa phương còn sản xuất nông nghiệp) đã tổ chức 63 lớp, tuyên truyền về Quyết định số 655/QĐ-UBND. Trong đó, số lượng tham dự với hơn 3.780 lượt người tại các xã, phường, thị trấn, bình quân 60 người/lớp.

Bên cạnh đó, triển khai gửi văn bản thông tin chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 655/QĐ-UBND đến hơn 500 doanh nghiệp có đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền, giới thiệu về Quyết định số 655/QĐ-UBND, giải đáp các thắc mắc liên quan đến Quyết định số 655/QĐ-UBND với sự tham gia của đại diện các sở, ngành doanh nghiệp, tổ chức tín dụng... hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

T.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email