Đại học quốc gia thành phố hồ chí minh: Đẩy mạnh xây dựng và phát triển khu đô thị đại học thông minh

  • 21:43 ,17/02/2020

KHPTO - Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị đại học, tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, đánh giá hiệu quả việc tập trung đầu tư các tổ chức khoa học và công nghệ trọng điểm, xây dựng và phát triển khu đô thị đại học thông minh, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng... PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) cho biết.

Những bước tiến tự hào

Theo PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, năm 2019, ĐHQG-HCM có những bước tiến rất đáng tự hào: lần đầu tiên ĐHQG-HCM đứng trong top 1.001+ bảng xếp hạng THE 2020; tiếp tục duy trì vị trí top 701 - 750 bảng xếp hạng QS World 2020; top 301 - 500 bảng xếp hạng QS GER 2020 các đại học đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới; đứng thứ 143 trong bảng xếp hạng QS Asia 2020.

ĐHQG-HCM có 8 chương trình đạt tiêu chuẩn AUN-QA, 2 chương trình đạt chuẩn ABET, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế với 66 chương trình (chiếm gần 50% số lượng của cả nước) gồm 4 chương trình đạt chuẩn ABET, 53 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và 9 chương trình đạt chuẩn quốc tế khác như ICT, FIABAA, ACBSP.

ĐHQG-HCM đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, tận dụng những điều kiện thuận lợi trong nước và quốc tế để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình: tiên phong đổi mới trong quản lý theo mô hình quản trịđại học tiên tiến; nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại vàhội nhập; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng chính sách liên quan đến ngành và thực hiện các nhiệm vụ quốc gia, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

ĐHQG-HCM có thêm thành viên mới là Trường đại học An Giang, vừa mở rộng quy mô phát triển vừa làm phong phú thêm lĩnh vực đào tạo của ĐHQG-HCM với hai ngành mới: nông nghiệp và sư phạm.

Trong năm 2019, ĐHQG-HCM tiếp tục triển khai các đề án phục vụ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển giáo dục Việt Nam. Tiêu biểu như đề án chương trình đào tạo tài năng trình độđại học giai đoạn 2018 - 2022, đề án phát triển chương trình giáo trình công tác giáo trình giai đoạn 2018 - 2022, đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025, đề án AUN-ACTS, đề án mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2018 - 2022. Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM còn ban hành quy định đào tạo song ngành trình độđại học chính quy nhằm tăng cường thế mạnh liên ngành trong đào tạo tại các đơn vị thành viên, đa dạng hóa các hình thức đào tạo cho người học. Đặc biệt, ĐHQG-HCM áp dụng ngày càng rộng rãi hình thức giảng dạy theo E-Learning, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ tăng cường hiệu quả đào tạo, thúc đẩy việc giảng dạy theo hướng tiếp cận lấy người học làm trung tâm cũng như tiết kiệm chi phí đào tạo.

Trên nguyên tắc đề cao tinh thần tự chủ, sáng tạo và sự góp sức của lực lượng nghiên cứu mạnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ĐHQG-HCM đạt được những kết quả cao trong hoạt động khoa học công nghệ. Trong 10 tháng đầu năm 2019, ĐHQG-HCM đã công bố hơn 2.500 bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Trong đó, số bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín là hơn 600 bài, tăng khoảng 32% so với năm 2018 (455 bài) vàsốbài báo thuộc danh mục SCI & SCIE là437 bài, tăng khoảng 45% so với năm 2018 (298 bài). Nhiều thầy cô của ĐHQG-HCM được vinh danh tại các giải thưởng khoa học uy tín như Quả cầu vàng, L’Oreal - UNESCO. Đồng thời, ĐHQG-HCM cũng có những nhà khoa học xuất sắc đứng trong top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á, top 10 nhà khoa học Việt Nam có trích dẫn nhiều trên thế giới. Đó chính là một phần đóng góp của ĐHQG-HCM vào việc khẳng định tâm huyết, trí tuệ Việt Nam trong không gian học thuật toàn cầu.

Khu đô thị đại học xanh, sạch và thông minh đang từng ngày được hoàn thiện, với hệ thống giao thông hoàn chỉnh cùng 29 tuyến đường được đặt tên. Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM được khánh thành và đi vào hoạt động đã tạo thêm cho sinh viên ĐHQG-HCM không gian và môi trường thuận lợi để học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng.

Vươn đến đỉnh cao tri thức

Theo PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, năm 2020 là năm ĐHQG-HCM khép lại kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 - 2020. Đây cũng là năm ĐHQG-HCM tròn 25 tuổi, mang trong mình rất nhiều khát vọng, hoài bão vươn đến đỉnh cao tri thức nhân loại.

Nhằm thể hiện quyết tâm mạnh mẽhướng đến tương lai, tiếp tục khẳng định vị thế của ĐHQG-HCM trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và trên trường quốc tế; đồng thời truyền cảm hứng đến toàn thể cán bộviên chức, giảng viên, sinh viên, ĐHQG-HCM chọn chủ đề năm 2020 là “Tiên phong - Dẫn dắt - Nâng tầm quốc tế” với các hoạt động trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị đại học, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của các trường đại học, tạo điều kiện để các trường đại học phát huy mạnh mẽquyền tự chủ đại học; xây dựng thành công kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

Thứ hai, tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, liên kết quốc tế, chương trình song bằng đại học, triển khai các chương trình đào tạo tích hợp đại học - thạc sĩ; phát triển hệ thống quản lýđào tạo bằng công nghệ thông tin trong toàn ĐHQG-HCM; nghiên cứu chiến lược để ĐHQG-HCM tham gia các bảng xếp hạng uy tín.

Thứ ba, đánh giá hiệu quả việc tập trung đầu tư các tổ chức khoa học và công nghệ trọng điểm, phát triển thêm các nhóm nghiên cứu mạnh có uy tín quốc tế; tăng cường công bố bài báo khoa học theo danh mục Scopus; chú trọng phát triển hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, xây dựng và phát triển khu đô thị đại học thông minh, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thí điểm trạm thông tin liên lạc và hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lýtin học trong điều hành khu đô thị trước khi triển khai đại trà.

Thứ năm, tích cực tham gia và phát huy vai trò thành viên trong các tổ chức và mạng lưới hợp tác trong khu vực và quốc tế; gắn kết đại học và doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục gia tăng và đa dạng hóa nguồn thu thông qua việc phát triển các chương trình liên kết quốc tế, chương trình chất lượng cao, chuyển giao công nghệ; tiếp tục tăng cường quảng bá, kêu gọi hợp tác đầu tư tại ĐHQG-HCM.

NHƯ QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email