Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức

  • 23:07 ,30/10/2020
KHPTO - Theo ông Vũ Hải Quân, phó giám đốc thường trực Đại học quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), xây dựng các giải pháp, các sản phẩm phát triển kinh tế tri thức ở TP.HCM là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ĐHQG-HCM.

Hệ thống giải pháp phát triển kinh tế tri thức tiếp tục được xây dựng xoay quanh bốn trụ cột chính: giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thể chế chính sách, gắn liền với các chương trình đột phá và chương trình trọng điểm của thành phố, hướng tới các chỉ tiêu chính liên quan đến năng suất lao động, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, ĐHQG-HCM sẽ chủ động tích cực tham gia các đề án trong chương trình đột phá phát triển nhân lực: Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực và đại học chia sẻ giai đoạn 2020 - 2035; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030; Đề án y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn năm 2030; Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2020 - 2030.

Về nghiên cứu chuyển giao và đổi mới sáng tạo, ĐHQG-HCM sẽ chủ động tham gia Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM, thông qua các chương trình và đề án: Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí - tự động hóa giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình liên kết phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2030; Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2020 - 2025; Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025.

Về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM chủ động tham gia thực hiện các đề án thuộc chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP.HCM, bao gồm: Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2020 - 2045; trong đó, có mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo; Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và kế hoạch phát triển hạ tầng số TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030.

Về hệ thống thể chế chính sách, ĐHQG-HCM chủ động tham gia các đề án trong chương trình đột phá đổi mới quản lý TP.HCM: Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2025; Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM; Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020 - 2035; Đề án hình thành và phát huy các hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025.

H.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email