Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng cá nhân

  • 22:36 ,12/08/2020
KHPTO - Trường đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội vừa tổ chức hội thảo công bố nghiên cứu “Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến hành vi chi tiêu - tiết kiệm - đầu tư ở Việt Nam”.

Theo PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, chủ nhiệm khoa tài chính - ngân hàng, nhóm tác giả đã khảo sát gần 600 cá nhân, kết quả của nghiên cứu đã cung cấp những minh chứng cụ thể và phân tích các tác động của dịch Covid-19 đến người Việt Nam trên góc độ các hành vi tài chính cá nhân, từ đó đưa ra các khuyến nghị sát thực nhất về ảnh hưởng của đại dịch này để các cá nhân, hộ gia đình có thể tái cấu trúc hành vi tài chính cá nhân của mình nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh và những khủng hoảng tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Các nhóm đo lường tác động của Covid-19 lên hành vi tiêu dùng và đầu tư cá nhân đã đưa ra kết quả khảo sát, phân tích mô hình đo lường tác động của dịch bệnh chia theo các nhóm đối tượng: thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, độ tuổi, nghề nghiệp...

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng cá nhân của tất cả các nhóm lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính. Người dân cũng có xu hướng giữ tiền mặt nhiều hơn. Mặc dù vậy, Covid-19 đã có tác động tích cực đến nhận thức của người dân về tầm quan trọng của tiết kiệm khi có thêm 13% số người được khảo sát tăng mức độ đánh giá về tiết kiệm.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, đại dịch Covid-19 có cả tác động tích cực và tiêu cực lên hành vi tài chính cá nhân. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số khuyến nghị cho Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và cá nhân nhằm khắc phục những khó khăn do đại dịch gây ra.

Hiệu trưởng Trường đại học kinh tế Nguyễn Trúc Lê đánh giá cao đóng góp của nghiên cứu trong bối cảnh thế giới đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19. Đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Các hành vi tiêu dùng cá nhân cũng chịu tác động tiêu cực.

Với cách tiếp cận mới trước các vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng, hội thảo cung cấp hàm lượng khoa học cần thiết để các nhà quản lý, chuyên gia và từng cá nhân có những kế hoạch phù hợp trong tài chính tiêu dùng thời gian tới.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email