Đã tìm ra nguyên nhân nước biển dâng dị thường tại miền Trung và miền Nam

  • 09:22 ,02/03/2019

Ảnh minh họa

KHPTO - Đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu nguyên nhân và xây dựng quy trình công nghệ cảnh báo, dự báo hiện tượng mực nước biển dâng dị thường tại Miền Trung và Nam Bộ Việt Nam” do TS. Trần Quang Tiến, Trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn thực hiện.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được nguyên nhân gây nước dâng dị thường trong các đợt triều cường tại ven biển miền Trung và Đông Nam Bộ trên cơ sở phân tích số liệu quan trắc, tái phân tích, điều tra khảo sát, phỏng vấn và mô phỏng số trị. Theo đó, nguyên nhân gây nước dâng dị thường tại ven biển Đông Nam Bộ chủ yếu do gió mùa Đông Bắc thông qua tác động trực tiếp của ứng suất gió. Với ven biển miền Trung, ngoài ứng suất gió, nước dâng gây bởi ứng suất sóng và hiệu ứng bơm Ekman do dòng chảy mạnh dọc bờ đóng góp đáng kể vào nước dâng tổng cộng. Đặc thù của địa hình ven biển miền Trung (độ dốc lớn, đường bờ lồi ra phía biển) là nhân tố thuận lợi gây nước dâng do sóng và hiệu ứng bơm Ekman.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình dự báo nước dâng do gió mùa tại ven biển Nam Bộ và quy trình cảnh báo nước dâng dị thường tại ven biển Trung Bộ trên cơ sở các mô hình dự báo khí tượng WRF, mô hình hải dương ROMS 2D, ROMS 3D và mô hình SuWAT.

Hệ thống dự báo, cảnh báo được ứng dụng tác nghiệp tại Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và chuyển giao cho Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email