Để làm rõ nguồn gốc của loài rùa lớn mai mềm nước ngọt của Việt Nam, trong đó có rùa lớn đang sinh sống tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ năm 2003, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành khảo sát và thu thập các mẫu rùa lớn từ các địa phương khác nhau thuộc lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Chu. Cụ thể các mẫu xương rùa lớn đã được thu thập tại Quảng Phú, (Thanh Hóa), Suối Hai (Hà Tây), Hương Ký (Hà Nội).

"/> Để làm rõ nguồn gốc của loài rùa lớn mai mềm nước ngọt của Việt Nam, trong đó có rùa lớn đang sinh sống tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ năm 2003, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành khảo sát và thu thập các mẫu rùa lớn từ các địa phương khác nhau thuộc lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Chu. Cụ thể các mẫu xương rùa lớn đã được thu thập tại Quảng Phú, (Thanh Hóa), Suối Hai (Hà Tây), Hương Ký (Hà Nội).

" />

Cụ rùa Hồ Gươm là loài rùa lớn mai mềm nước ngọt đặc hữu của Việt Nam

  • 14:54 ,27/04/2011

Hộp sọ của ba mẫu rùa được tìm thấy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội (B), QP1 từ Thanh Hoá (C), và QL1 từ Hoà Bìn

Để làm rõ nguồn gốc của loài rùa lớn mai mềm nước ngọt của Việt Nam, trong đó có rùa lớn đang sinh sống tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ năm 2003, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành khảo sát và thu thập các mẫu rùa lớn từ các địa phương khác nhau thuộc lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Chu. Cụ thể các mẫu xương rùa lớn đã được thu thập tại Quảng Phú, (Thanh Hóa), Suối Hai (Hà Tây), Hương Ký (Hà Nội).

Kết quả xác định trình tự gen cytb. NAD4, 16S rRNA của các rùa đã thu thập được đăng ký trong Ngân hàng gen quốc tế với các mã số: AJ607405; AJ607406; AJ607407;  AJ607408; AJ608763; AJ608764; AJ608765; AJ608766.

Kết quả phân tích về hình thái và trình tự gen đã khẳng định các mẫu xương rùa thu nhận tại các địa điểm khác nhau trên đều cùng một loài và khác biệt với loài rùa Rafetus swinhoei (Thượng Hải, Trung Quốc) (Le Tran Binh, et al., 2010).

Qua kết quả phân tích gen mẫu máu “cụ rùa” hiện sống tại hồ Hoàn Kiếm, các nhà khoa học của Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Công nghệ Khoa học và Công nghệ đã khẳng định: “cụ rùa” hiện sống tại hồ Hoàn Kiếm là cùng loài với rùa đã thu tại Quảng Phú, (Thanh Hóa), Suối Hai (Hà Tây), Hương Ký (Hà Nội) và đây là loại rùa lớn mai mềm nước ngọt đặc hữu của Việt Nam và được đặt tên là Rafetus vietnamensis.

PGS.TS. Lê Quang Huấn - Viện Công nghệ Sinh học
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email