Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

  • 11:48 ,08/10/2019
KHPTO - Được Thành đoàn TP.HCM triển khai từ đầu năm 2018 (Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ là đơn vị phụ trách) nhằm tiếp nhận và tổng hợp, chia sẻ các ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên thành phố, đưa ra giải pháp góp phần thực hiện 7 chương trình đột phá và xây dựng thành phố, đến nay, cổng thông tin đã thu hút hơn 26.000 ý tưởng trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2018, cổng thông tin đã tiếp nhận được 26.408 ý tưởng đăng ký trên cổng thông tin. Trong đó đã có rất nhiều cơ sở đoàn triển khai rộng rãi đến đoàn viên, thanh thiếu nhi tại đơn vị và số lượng ý tưởng đăng ký trên cổng thông tin rất cao như: Đoàn Trường đại học kinh tế TP.HCM: 2.364 ý tưởng, Quận đoàn 9: 2.290 ý tưởng, Đoàn Trường đại học mở TP.HCM: 2.014 ý tưởng, Quận đoàn Thủ Đức: 1.462 ý tưởng, Đoàn Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM: 1.414 ý tưởng…

Trong 8 tháng đầu năm 2019, cổng thông tin cũng đã tiếp nhận được 6.585 ý tưởng đăng ký trên cổng thông tin.Ngoài việc tổng hợp ý tưởng từ đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố đăng tải trên cổng thông tin thì các cơ sở đoàn cũng đã áp dụng cổng thông tin vào tổ chức các cuộc thi cấp cơ sở như: Đoàn Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV với: “Năng động, xung kích, ứng dụng công nghệ mới”; Đoàn Trường đại học công nghiệp TP.HCM cộng 3 điểm rèn luyện với mỗi ý tưởng đăng ký thành công của đoàn viên thanh niên trên cổng thông tin…

Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành nơi để đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố chia sẻ, đóng góp ý tưởng của mình cho sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

T.M
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email