Công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar

  • 15:13 ,11/01/2018
KHPT-Google Scholar (https://scholar.google.com/) là cộng đồng học thuật thế giới vận hành trên nền tảng của hệ thống Google. Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế.

Google Scholar giúp người dùng theo dõi và nắm bắt được chỉ số trích dẫn cụ thể cho từng công trình khoa học đã được công bố, qua đó có thể gia tăng mức độ ảnh hưởng (thông qua chỉ số trích dẫn) và uy tín cá nhân nói riêng, uy tín học thuật của trường đại học nói chung.

Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa có hướng dẫn đăng ký hồ sơ nhà khoa học Google Scholar. Hướng dẫn này giúp các nhà khoa học xây dựng hồ sơ khoa học cá nhân thông qua việc đăng ký tài khoản Google Scholar bằng địa chỉ email của ĐHQGHN (có dạng tên_cán_bộ@vnu.edu.vn); hỗ trợ các công bố khoa học (bài báo, bài hội thảo, chương sách...) của các nhà khoa học tiếp cận tới cộng đồng học thuật, xã hội trong nước và quốc tế, qua đó tăng cơ hội được trích dẫn, làm tăng chỉ số tác động. Đây là một công cụ góp phần đánh giá khách quan chất lượng nghiên cứu khoa học và năng suất công bố của từng nhà khoa học và cộng đồng học giả ĐHQGHN.

Viện đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ hỗ trợ các đơn vị, cá nhân nhà khoa học trong việc đăng ký hồ sơ và đăng tải danh mục bài báo trong hồ sơ; theo dõi và thông báo tình trạng cập nhật hồ sơ của nhà khoa học ĐHQGHN của từng đơn vị.

Lưu ý là để đủ điều kiện để được đưa vào kết quả tìm kiếm của Google Scholar, tiểu sử phải ở chế độ công khai và phải có địa chỉ email đã xác minh ở trường đại học.

Ngoài ra, Google Scholar là một công cụ tìm kiếm trên web miễn phí cho phép truy cập danh mục hoặc toàn văn các tài liệu học thuật của các lĩnh vực nghiên cứu. Ra đời từ tháng 11 năm 2004, Google Scholar lập chỉ mục hầu hết các tạp chí, sách, bài báo hội nghị, luận văn, luận án trực tuyến có phản biện; các ấn phẩm, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật và các tài liệu học thuật khác như bằng sáng chế. Tìm kiếm tài liệu học thuật tại địa chỉ: https://scholar.google.com.vn/

Tìm kiếm theo tác giả: nhập tên tác giả vào hộp tìm kiếm (ví dụ "duc nh" hoặc “Nguyễn Hữu Đức”). Để tăng số lượng kết quả, nên sử dụng tên họ viết tắt hơn là tên đầy đủ. Nếu tìm thấy quá nhiều bài viết đề cập đến tác giả, có thể sử dụng toán tử "tác giả:" để tìm kiếm các tác giả cụ thể. Ví dụ: có thể thử [author:duc], [author:"duc nh"], hoặc [author:"Nguyen Huu Duc"].

Tìm kiếm theo tiêu đề: nhập tiêu đề bài viết vào hộp tìm kiếm (ví dụ "Cơ sở văn hóa Việt Nam"), Google Scholar sẽ tự động tìm bài viết cũng như các bài viết liên quan đến tiêu đề này.

Tìm các nghiên cứu gần đây về một đề tài cụ thể: nhấn vào "Các bài viết gần đây" bên phải của bất kỳ trang kết quả nào, kết quả tìm được sẽ được phân loại lại để giúp nhanh chóng tìm thấy nghiên cứu mới hơn. Quy trình ra lệnh mới có tính đến các yếu tố như sự xuất sắc của các bài viết trước đây của tác giả và bài viết chuyên đề, cũng như nguyên văn của mỗi bài viết và mức độ thường xuyên mà nó được trích dẫn.

Sử dụng danh mục “Các bài viết liên quan”: danh sách "Các bài viết liên quan" xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm. Danh sách các bài viết liên quan được xếp hạng chủ yếu theo mức độ giống nhau của các bài viết này với kết quả ban đầu, nhưng cũng tính đến sự liên quan của từng bài viết. Đây là những gợi ý để người tìm kiếm có thể mở rộng nghiên cứu.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email