Chuột bại liệt có thể đi lại sau khi điều trị tế bào gốc

  • 11:09 ,30/11/2017
KHPT - Các mô tế bào có chứa tế bào gốc của con người đã giúp chuột bị liệt hai chi dưới đi bộ một cách độc lập và lấy lại nhận thức giác quan. Những con chuột được cấy ghép cũng cho thấy khả năng chữa bệnh trong tủy sống của chúng. Đây là kết quả của một nghiên cứu của Viện công nghệ Technion (Israel).

Nhóm nghiên cứu đã cấy ghép tế bào gốc của người vào chuột với sự chuyển đổi tủy sống hoàn chỉnh. Các tế bào gốc được tạo ra từ lớp màng của miệng và trở nên khác biệt thành những tế bào hỗ trợ tiết ra những nhân tố cho sự phát triển của thần kinh và sự sống. Tiếp theo đó, họ chèn tế bào gốc ở các khoảng khác nhau dọc theo tủy sống và dựng khung sinh học 3 chiều tạo ra môi trường trong đó các tế bào gốc có thể gắn liền, phát triển và phân biệt thành tế bào hỗ trợ.

Chuột được điều trị bằng mô tế bào có chứa tế bào gốc có thể cử động được và sự hồi phục giác quan cao hơn so với chuột đối chứng. Trong 3 tuần sau khi đưa tế bào gốc vào, 42% số chuột cấy ghép bị liệt hai chi dưới cho thấy khả năng cử động đáng kể ở phần chân sau và đi bộ. 75% số chuột được điều trị cũng phản ứng với kích thích đối với chân sau và đuôi. Ngược lại, những con chuột liệt hai chi dưới bị kiểm soát không nhận được tế bào gốc thì không thể di duyển hay phản ứng cảm quan. Ngoài ra, những tổn thương ở tủy sống của chuột sau điều trị đã giảm xuống ở một mức độ nào đó. Điều này chỉ ra rằng tủy sống của chúng đã được phục hồi.

Mặc dù nghiên cứu chưa thể áp dụng ngay trong điều trị tổn thương tủy sống ở người, nhưng nó vẫn là con đường dẫn đến giải pháp đó.

BÌNH MINH (Science Daily, 11/2017)
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email