Chương trình dạy học của một số trường quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • 06:37 ,09/10/2019
KHPTO - TP.HCM có 21 trường có yếu tố quốc tế, các trường này thường giảng dạy theo chương trình Việt Nam kết hợp nước ngoài, hoặc hoàn toàn chương trình nước ngoài.

Hệ thống Trường quốc tế Việt Úc (VAS) kết hợp chương trình giáo dục quốc gia với chương trình giáo dục quốc tế Cambridge. Trường được ủy thác của các tổ chức khảo thí quốc tế, thiết lập các trung tâm tổ chức thi ngay tại trường, giúp cho học sinh có thể lấy bằng cấp quốc tế mà không phải đăng ký qua các đơn vị trung gian nào. Cụ thể là VAS được công nhận là thành viên các Trường quốc tế Cambridge (Cambridge School) bởi Hội đồng khảo thí quốc tế Đại học Cambridge (CIE). CIE là tổ chức giáo dục hàng đầu cung cấp các chương trình học và văn bằng quốc tế đa dạng cho các em học sinh từ 5 đến 19 tuổi. Học sinh tại VAS sẽ thi để lấy các bằng cấp quốc tế của Cambridge như Cambridge Checkpoints, IGCSE và A Level.

Trường cũng được Trung tâm khảo thí ICDL (ICDL Test Delivery Center) do Tổ chức ICDL International ủy thác, học sinh có thể lấy chứng chỉ công nghệ truyền thông và thông tin quốc tế Starter và Full License cũng ngay trong chương trình đào tạo chính khóa của nhà trường. Trung tâm tổ chức thi IELTS (IELTS Test Delivery Center) được thành lập ngay trong nhà trường, do Hội đồng Anh, Tổ chức giáo dục IDP và Đại học Cambridge ủy thác, học sinh có thể thi chứng chỉ IELTS General Training và Academic IELTS ngay trong chương trình đào tạo chính khóa của trường. VAS là trường quốc tế thành viên của Cambridge.

Được thành lập vào năm 2007, Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn, được chứng nhận bởi Hội đồng các trường quốc tế CIS, học sinh tốt nghiệp từ Renaissance có thể được nhận vào các trường đại học uy tín, với điểm thi tú tài quốc tế luôn nằm trên mức trung bình

so với thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Chương trình giảng dạy từ mầm non đến giai đoạn 3 (hết lớp 9) dựa trên các yêu cầu của chương trình giảng dạy quốc gia Anh, được hiệu chỉnh để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng các trường quốc tế. Ở giai đoạn 4 (lớp 10 - 11), học sinh được giảng dạy các môn học để đạt bằng trung học phổ thông quốc tế IGCSE và học sinh lớp 12 và 13 học chương trình tú tài quốc tế IB.

Kể từ khi thành lập vào năm 2004, Trường quốc tế APU giúp học sinh Việt Nam có thể học tập tại các trường đại học Mỹ bằng việc cung cấp chương trình giáo dục Mỹ. Trường sử dụng chương trình giảng dạy được tiểu bang California chứng nhận. APU là một trong những trường đầu tiên tại Việt Nam sử dụng chương trình giảng dạy của Mỹ; giáo trình, khóa học đặc biệt luôn được cập nhật theo các nghiên cứu để mang đến lượng kiến thức chất lượng nhất cho học sinh.

Chương trình giảng dạy trung học tại Trường quốc tế APU được mô hình hóa từ các giáo trình của các trường tại Mỹ. Các giảng viên APU cung cấp cho học sinh một nền giáo dục đa dạng thông qua việc dạy bốn môn cốt lõi: nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học, và khoa học xã hội, cũng như những môn học bổ sung và liên quan, như tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (ESL) và khoa học máy tính. Trong thời gian của mỗi môn học, học sinh được dạy và thử thách với các chủ đề cụ thể để phát triển kiến thức và năng lực, sẽ không chỉ chuẩn bị cho giáo dục đại học ở Mỹ mà còn là cơ sở cho học sinh có được học bổng đại học.

Học sinh trung học phải hoàn thành hoặc thi xong trình độ cao nhất của chương trình phát triển tiếng Anh (ELD) mới được học các môn học bằng tiếng Anh, khoa học hoặc khoa học xã hội. Học sinh có thể được xếp lớp học các môn toán, thể dục, nghệ thuật hoặc công nghệ khi đã vượt qua mức trung cấp chương trình ELD.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email