Chùm thơ em và tôi

  • 12:22 ,27/11/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chợt xa

Tình em như cánh chuồn chuồn
Khi bay đậu lại nỗi buồn riêng tôi
Dây trầu chưa quấn chợt rơi
Vành trăng chợt vỡ để người chợt xa...

Viết ở Vũng Tàu

Anh chỉ là chú còng trên cát
Chạy theo em khắp các bãi bờ
Rồi một hôm còng biến thành hoàng tử
Khi quơ càng bỗng gắp được câu thơ...

THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email