Chủ tịch UBND.TP Nguyễn Thành Phong làm trưởng ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo TP.HCM

  • 09:19 ,26/12/2018

Lễ phát động Giải thưởng sáng tạo TPHCM năm 2019

KHPTO - UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019 gồm 20 thành viên, do Chủ tịch UBND.TP Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban.

UBND TP cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn TP.

Theo đó, TP sẽ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện trở lên và đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên nhu cầu đăng ký của các cơ quan, đơn vị.

Sau khi tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành bố trí công tác, thực hiện chế độ tập sự và thực hiện thủ tục bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho các trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Kết quả tuyến dụng sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email