Chọn PIN hay mật khẩu để bảo vệ Windows 10

  • 20:43 ,26/07/2019
KHPTO - Thật ra để đăng nhập vào Windows 10 không chỉ có 2 cách là dùng PIN hay password (LBVMVT 689) mà còn có một cách nữa là dùng hình ảnh.

Để dùng hình ảnh làm password, trước hết bạn hãy vào Settings > Accounts > Sign-in options, bấm vào nút Add nằm dưới mục Picture Password. Sau đó bạn chọn một ảnh nào đó trong thư viện ảnh của mình để dùng. Bạn sẽ chọn, vẽ, phóng to hay thu nhỏ một phần nào đó trong ảnh tùy ý để làm dấu hiệu nhận dạng.

Ngoài ra, còn có một cách đăng nhập khác là bằng Windows Hello, nhưng máy phải có thiết bị nhận dạng khuôn mặt hay vân tay, hoặc một thiết bị đồng hành Windows Hello, chẳng hạn như Microsoft Band và một số điện thoại Windows 10 Mobile. Lưu ý là bạn cũng phải thiết lập thêm mã PIN trước khi có thể thiết lập Windows Hello.

Ngọc Sơn
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email