Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

  • 10:05 ,25/11/2021
KHPTO - Ngày 17/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể, quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Về nội dung hỗ trợ, miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (80% kinh phí thực hiện, nhưng không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ), hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm (60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 15 tỷ đồng/dự án), hỗ trợ cơ sở sản xuất nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp và nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ (60% kinh phí đầu tư và không quá 5 tỷ đồng/dự án); hỗ trợ bảo quản nông sản (70% chi phí đầu tư nhưng không quá 2 tỷ đồng/dự án); hỗ trợ 5 tỷ đồng/dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt.

Doanh nghiệp gửi 3 bộ hồ sơ, gồm: Dự án đầu tư, văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để sở này tham mưu trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Về nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án, căn cứ đề nghị nghiệm thu của doanh nghiệp, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiệm thu hạng mục, toàn bộ dự án theo định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do UBND TP.HCM ban hành.

Về thủ tục nhận hỗ trợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ, gồm: Biên bản nghiệm thu, quyết định giao vốn của cơ quan có thẩm quyền đến Kho bạc Nhà nước để được giải ngân khoản hỗ trợ.

Hiện nay, Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai chính sách này. Do đó, các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện.

XUÂN THU
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email