Chính sách thúc đẩy nghề làm muối tại TP.HCM phát triển tốt

  • 09:13 ,28/11/2021

Nông dân làm muối ở Cần Giờ. Ảnh: T.L

KHPTO - TP.HCM có sản lượng muối sản xuất hàng năm luôn vượt kế hoạch để ra; giao thông thủy lợi ngày càng hoàn thiện, bước đầu gắn kết với tiêu thụ muối.

TP.HCM đã ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo Nghị quyết số 10/2017/NQ - HĐND ngày 17/2/2017 về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017 - 2020 (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay, đây là chính sách đặc thù riêng của TP.HCM). Cụ thể, chính sách này nêu rõ: Tổ chức, hộ dân, cá nhân đầu tư cải tạo đồng muối, mua máy móc thiết bị; mua bạt nhựa phục vụ sản xuất muối, đồng thời đầu tư sơ chế, chế biến sản phẩm muối sẽ được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100 % lãi suất, đã góp phần khuyến khích hộ dân tham gia đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm muối.

Ngày 23/3/2021, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ - HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ - HĐND, theo đó quy định: Cấp UBND Thành phố và UBND quận, huyện có thể xem xét, tiếp tục phê duyệt phương án vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp (trong đó có đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm muối ) đến hết ngày 31/12/2021.

Mặc dù sản xuất muối không đem lại giá trị kinh tế cao như các lĩnh vực khác, nhưng hoạt động xuất muối tại huyện Cần Giờ trong thời gian qua đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nguồn vốn đầu tư ít.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email