Chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi cho 7 quận, huyện

  • 14:22 ,29/06/2020
KHPTO - Các huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và quận 12, Thủ Đức (TP.HCM) là những địa phương được thụ hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xử lý chất thải chăn nuôi (không áp dụng cho các hộ, cá nhân chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp) đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường trên địa bàn 7 quận, huyện sẽ được hỗ trợ vay vốn xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi.

Các đối tượng được vay với các hạn mức khác nhau tùy thuộc đó là công trình khí sinh học và đệm lót sinh học được xây dựng mới hoặc sửa chữa, hoặc cải tạo. Mức vay tối đa để xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc làm mới đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 12.000.000 đồng/công trình/hộ.

Mức vay tối đa để sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học hoặc đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 6.000.000 đồng/công trình/hộ. Đối tượng vay không phải trả lãi suất, thời hạn vay chỉ tối đa 36 tháng.

Nguồn vốn thực hiện chương trình do ngân sách nhà nước cấp cho Công ty đầu tư tài chính, sau đó đơn vị này ủy thác cho Hội liên hiệp phụ nữ thành phố thực hiện vay. Được biết, ý nghĩa của chính sách nhằm xây dựng môi trường nông thôn an toàn, nhất là khu vực chăn nuôi vùng ngoại thành.

PHAN CÚC
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email