Chính sách hỗ trợ người nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh TP.HCM

  • 19:30 ,18/11/2021
KHPTO - Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước thay đổi về nếp nghĩ, loại bỏ dần tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại, cố gắng tự vươn lên trong cuộc sống, biết vận dụng, nắm bắt các cơ hội từ chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chương trình nhằm nâng cao đời sống hộ gia đình.

Một trong những nguồn vốn hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho người nghèo trên địa bàn Thành phố đó là từ các chính sách hỗ trợ của Ngân hàng chính sách Xã hội Thành phố. Các chính sách đang được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai trên địa bàn Thành phố như:

1. Chương trình cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo:

- Đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng giai đoạn và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo theo quy định của thành phố kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 03 năm (36 tháng).

- Mức cho vay: tối đa là 100 triệu đồng/hộ.

- Lãi suất: hiện nay là 0,5%/ tháng; Lãi suất quá hạn: 0,7%/tháng.

2. Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

- Đối tượng vay vốn: Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Mức cho vay tối đa: nay là 2.500.000 đồng/tháng.

- Lãi suất cho vay: 0,55%/tháng. Lãi suất quá hạn: 130% lãi suất trong hạn.

3. Chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Đối tượng: Các Hộ gia đình cư trú tại địa giới hành chính là xã.

- Điều kiện vay vốn: Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn; Chưa có hoặc có công trình nước sạch hoặc công trình vệ sinh môi trường nhưng chưa đạt chuẩn.

- Mức cho vay: Tối đa 2 công trình/hộ (01 công trình nước sạch, 01 công trình vệ sinh); tối đa 10 triệu đồng/công trình.

- Lãi suất cho vay: 0,75%/tháng; Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

Đây là những chính sách hỗ trợ nguồn vốn thiết thực giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố.

THANH HẠ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email