Chế tạo thành công hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động

  • 06:32 ,16/12/2019
KHPTO - Bộ khoa học và công nghệ vừa tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu điểm (I-ATP) nâng cao an toàn và năng lực vận tải đường sắt Việt Nam", do ThS. Lê Hồng Minh là chủ nhiệm, Viện ứng dụng công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Trong thời gian triển khai đề tài từ năm 2016 đến 2019, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu, phân tích thiết kế và chế tạo thành công hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu điểm bao gồm thiết bị I-ATP đầu máy, hệ thống I-ATP mặt đất và hệ thống truyền thông vô tuyến mặt đất - đoàn tàu. Hệ thống đã được lắp đặt trên đầu máy D19E-979, thử nghiệm điều khiển dừng êm tàu tự động trước các đèn hiệu vào ga, ra ga (khi có báo hiệu “đỏ”) tại ga Ấm Thượng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Giải pháp công nghệ được sử dụng trong sản phẩm đề tài ngoài đáp ứng mục tiêu phù hợp với đặc thù của đường sắt Việt Nam, còn hướng đến thích ứng với các công nghệ điều khiển tàu tiên tiến trên thế giới.

Đề tài còn xây dựng được hệ thống phần mềm mô phỏng điều khiển tàu áp dụng I-ATP; hệ thống phần mềm mô phỏng có thể sử dụng trong đào tạo vận hành cũng như thử nghiệm các tình huống điều khiển chạy tàu chưa được áp dụng trong thực tế. Các bản vẽ thiết kế chế tạo; các số liệu của quá trình thử nghiệm được tập hợp đầy đủ, sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các bước phát triển, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong thực tế của sản phẩm.

N. QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email