Cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở

  • 23:45 ,03/06/2005

Sáng ngày 26/5, Sở Xây dựng TP.HCM đã họp với các quận, huyện để chuẩn bị triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở (giấy chứng nhận) tại TP.HCM. Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trên cơ sở công nhận theo hiện trạng sử dụng ổn định, công năng sử dụng của công trình, căn cứ vào tự khai và tự chịu trách nhiệm của chủ sở hữu.

Cấp một giấy riêng cho Quyền sở hữu nhà

Theo ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, việc cấp giấy chứng nhận nhà ở được thực hiện căn cứ vào ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Hiến pháp đã thừa nhận Quyền có chỗ ở và Quyền được sở hữu đối với nhà ở của công dân. Vì vậy, Nhà nước phải thực hiện một cách rõ ràng việc công nhận Quyền sở hữu nhà ở để các chủ sở hữu thực hiện các Quyền của mình theo quy định của pháp luật trong giao dịch, mua bán, tặng, cho, thừa kế, thế chấp. Cần cấp riêng giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở thay cho việc gộp vào một giấy với giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất như các ý kiến đề nghị trước đây.Về điều kiện đư­ợc cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở là: đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và nhà ở được tạo lập hợp pháp.     

Cấp như thế nào?

Ông Đỗ Phi Hùng cho biết: “Nhà ở sẽ được cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở, các công trình khác không phải là nhà ở sẽ được cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng”. Sở Xây dựng TP.HCM sẽ triển khai và phấn đấu hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch vào cuối năm 2006.

Thời gian thực hiện

Giai đoạn 1 (từ tháng 6 đến tháng 7/2005): UBND phường, xã sẽ rà soát và củng cố lại nhân sự, biên chế phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận, tổ chức các điểm đăng ký để người dân đến đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2005 đến tháng 9/2007): Toàn thành phố tập trung thực hiện và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, UBND quận, huyện triển khai công tác cấp giấy chứng nhận đến từng địa bàn, khu phố, tổ ấp. Tổ cấp giấy chứng nhận tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại trụ sở ủy ban nhân dân phường, xã theo danh sách đăng ký. Đối với hồ sơ chưa đăng ký, UBND quận, huyện và Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu của người dân (cấp lẻ). Các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì xác lập sở hữu toàn dân hoặc lập danh sách để quản lý, ngăn chặn các hành vi xây dựng hoặc sang nhượng bất hợp pháp.

 

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email