Cao Bằng có gần 400 điểm trượt lở

  • 09:01 ,19/06/2014

* Kết quả khảo sát từ năm 2007 - 2009 của các nhà khoa học ở Viện địa chất thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam cho thấy, tỉnh Cao Bằng có gần 400 điểm trượt lở (TL), các vị trí TL rất đa dạng và phân bố trải đều khắp các vùng miền núi của tỉnh. 

Các kiểu TL phổ biến là TL hỗn hợp, TL trong vỏ phong hóa, trượt chảy, trượt dòng… Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do TL gây ra, tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, mang tính “phổ biến khoa học” về TL; tổ chức đội quản lý và đối phó khẩn cấp với TL từ huyện tới xã, thôn bản; xây dựng một số trạm quan trắc TL bằng những thiết bị hiện đại; thiết lập hệ thống cảnh báo TL ở những nơi có nguy cơ xảy ra để người dân biết và chủ động phòng tránh.

Hồng Nhung
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email