Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về khám chữa bệnh

  • 11:46 ,27/07/2019
KHPTO - Tại Hà Nội, Bộ y tế đã tổng kết 9 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh. Tại hội nghị, bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tuyến cho rằng trong giai đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức tốt việc thực hiện và áp dụng pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ y tế cũng đề nghị sửa đổi đối với một số nội dung cụ thể trong Luật khám bệnh, chữa bệnh về các hành vi bị nghiêm cấm; về quyền và nghĩa vụ của người bệnh; về cấp chứng chỉ hành nghề; cấp giấy phép hoạt động; các quy định chuyên môn; về giải quyết tranh chấp trong khám chữa bệnh và an ninh bệnh viện. Theo Bộ y tế, sau 9 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế công lập được củng cố và phát triển cả về số lượng, chất lượng. Các cơ sở y tế tư nhân có bước phát triển lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng dịch vụ y tế cho người dân.

Theo báo cáo của Bộ y tế, 50% bệnh viện tuyến huyện không đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải. Cụ thể, theo quy định, một cơ sở khám chữa bệnh (KCB) phải đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường khi đi vào hoạt động, nhưng thực tế trên 50% bệnh viện tuyến huyện và hầu hết các trạm y tế đều không đáp ứng yêu cầu về xử lý chất thải, nếu cấp giấy phép hoạt động thì không đủ điều kiện, nhưng không cấp sẽ ảnh hưởng đến việc KCB cho người dân. Quy định này cũng gây khó khăn cho việc cấp phép đối với các cơ sở KCB mới thành lập vì khi chưa hoạt động thì sẽ không phát sinh nước thải nên không thể có chứng nhận nước thải đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường.

HOÀN KIẾM
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email