Cần Giờ: Bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030

  • 06:04 ,15/11/2020
KHPTO - UBND huyện Cần Giờ đã đề xuất danh mục dự án ưu tiên, vốn và nguồn vốn đầu tư làng nghề muối tại ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn, giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt phương án chuyển đổi diện tích sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Huyện cũng tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, các tuyến đường giao thông kết hợp thủy lợi và vận chuyển muối đường đê bao Mương Thông - Đức Mũ, Đuôi Chồn - Lý Thành, cống thủy lợi và đường nhánh nội đồng trong làng nghề muối; tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho các hộ sản xuất và chế biến muối, tập huấn các chính sách của Nhà nước về khuyến diêm, khuyến công; phối hợp với Sở khoa học và công nghệ giới thiệu các máy móc, thiết bị để diêm dân chế biến và sản xuất muối; tham quan học tập các mô hình sản xuất và chế biến muối tiên tiến của các tỉnh; phát triển tổ hợp tác để vận chuyển muối, phát triển 1 hợp tác xã chế biến, tiêu thụ muối; tiếp tục triển khai thực hiện quyết định 655 ngày 12/2/2018 của UBND thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2017 - 2020 để hỗ trợ lãi vay cho các hộ sản xuất muối...

Đối với ngành nghề nông thôn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng đề án hỗ trợ kinh phí ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất nhằm nâng cao sản lượng các cơ sở chế biến gắn với chất lượng sản phẩm. Hướng dẫn các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp có nhu cầu lập phương án vay vốn để được hưởng hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 655; kết nối ngân hàng với các cơ sở có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm; xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; hỗ trợ tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm khô cá dứa, yến sào và xoài cát thực hiện thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu hàng hóa.

TIỂU YẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email