Cần điều phối cấp vùng trong phát triển giao thông vùng Đông Nam bộ

  • 15:36 ,09/07/2019
KHPTO - Trong hội thảo “Hạ tầng giao thông khu vực Nam bộ: Vấn đề và giải pháp phát triển” do Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức ngày 29/6, nhiều học giả, chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất giải pháp để kết nối giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh Đông và Tây Nam bộ.

Nhiều giải pháp đã được đặt ra như việc quy hoạch giao thông cần dựa trên quy hoạch và liên kết phát triển vùng; cần phải phát huy vai trò của các trường đại học trong khu vực ngay từ đầu của quy hoạch; nâng cao hiệu quả quỹ bảo trì đường bộ, nâng cao tỷ trọng đầu tư cho đường thủy; minh bạch công khai trong đấu thầu và triển khai thu phí không dừng; phát hành trái phiếu xây dựng hạ tầng.

Vai trò của TP.HCM được nhiều đại biểu nhấn mạnh trong bối cảnh sự phối hợp giữa các ngành và địa phương còn thiếu và có lợi ích cục bộ. Theo các chuyên gia, cần đưa TP.HCM trở thành “nhạc trưởng” trong quy hoạch phát triển vùng, cho phép TP.HCM thí điểm thu thuế bất động sản để phát triển hạ tầng giao thông vận tải.

Nhiều chuyên gia cho rằng, TP.HCM giữ lại 20% trong nguồn ngân sách đóng góp về trung ương để phát triển hạ tầng giao thông. TP.HCM cần sớm khép kín đường vành đai; ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quản lý tình trạng tắc nghẽn là phải thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu giao thông đối với không gian đường bộ, ưu tiên hoạt động vận tải công suất lớn.

H.P
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email