Cần biết về khai giảng năm học mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • 04:59 ,01/09/2020
KHPTO - Ngày 1/9, học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT và hệ giáo dục thường xuyên đã tựu trường, đi học trở lại. TP.HCM sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 đồng loạt vào buổi sáng ngày 5/9; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021, Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM đã yêu cầu các trường rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm “xanh - sạch - đẹp”; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

Các đơn vị trường học thông tin rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh việc biên chế lớp học, thời lượng học tập; kế hoạch năm học và các chương trình giáo dục của nhà trường. Cập nhật điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại, nội quy học sinh và các thông tin cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường; đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên”, các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường với gia đình và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng. Đặc biệt là thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành.

Để tổ chức tốt các hoạt động chào đón học sinh lớp đầu cấp, sở yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui tươi, hấp dẫn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường trong tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 để chào đón học sinh các lớp đầu cấp...

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 đảm bảo được chuẩn bị chu đáo, an toàn, ngắn gọn; tập trung đại diện học sinh các khối lớp tham dự lễ; mỗi lớp từ 10 đến 20 học sinh (riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ). Chương trình lễ khai giảng ngắn gọn, khoảng 60 phút.

Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Bé vui đến trường” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng cơ sở giáo dục mầm non và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Về việc tổ chức thực hiện các khoản thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP.HCM, năm học này vẫn tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo Quyết định số 34/2016/ QĐ-UBND (ngày 13/9/2016) của UBND thành phố, có thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

Đối với các khoản thu khác của ngành giáo dục đào tạo, UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở tài chính, căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn quy định nội dung thu và sử dụng mức thu của các trường tiên tiến theo Quyết định số 3968/ QĐ-UBND (ngày 13/8/2015) và Quyết định số 6216/QĐ-UBND (ngày 27/11/2017) của UBND TP.HCM đối với các khoản thu khác như tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú... và các khoản thu hộ, chi hộ của ngành giáo dục đào tạo trước khi vào năm học mới.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở GD&ĐT căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn để chủ động hướng dẫn các nội dung thu và sử dụng học phí, các khoản thu phát sinh trong thực tế như mức thu dạy học trực tuyến, thời gian thực hiện thu, đảm bảo theo đúng quy định.

Riêng về hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, TP.HCM tiếp tục thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021, đồng thời sẽ cập nhật điều chỉnh khi có thay đổi về đối tượng và các chế độ thuộc các diện nêu trên.

Về việc triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, UBND TP.HCM đề nghị UBND các quận, huyện xây dựng và ban hành “Kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt trong trường học” cho 100% các đơn vị trường học theo phân cấp quản lý để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email