Cách mạng công nghiệp 4.0: phải đổi mới và trẻ hóa tư duy lãnh đạo

  • 22:58 ,19/08/2019

KHPTO - Phải đổi mới và trẻ hóa tư duy lãnh đạo, bắt kịp với sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TS. Trương Thị Minh Sâm - chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM, đề nghị tại hội thảo khoa học “Suy nghĩ về một số vấn đề kinh tế - xã hội Việt Nam hiện tại”, do Hội Hội khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM tổ chức sáng ngày 19/8.

Phải đổi mới và trẻ hóa tư duy lãnh đạo, bắt kịp với sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TS. Trương Thị Minh Sâm, chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM đề nghị như trên tại hội thảo khoa học “Suy nghĩ về một số vấn đề kinh tế - xã hội Việt Nam hiện tại”, do Hội Hội khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM tổ chức sáng ngày 19/8.

Tư duy lãnh đạo phải đổi mới nhanh và quyết liệt

TS. Trương Thị Minh Sâm cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ sáng tạo ra các công nghệ mới, nó kết hợp được tất cả các công nghệ hiện tại, tạo ra sức mạnh và sự bùng phát nhanh chóng hơn từ trước tới nay. Trên cơ sở đó, các nền kinh tế sẽ có những biến đổi bất thường, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các thị trường, nhất là đối với thị trường lao động.

TS. Sâm nói: “Tư duy lãnh đạo phải đổi mới nhanh và quyết liệt theo hướng tiến bộ và hiện đại. Không thể duy trì mãi lối suy nghĩ cũ kỹ, lạc hậu, sống theo hào quang quá khứ, đề cao chủ nghĩa cá nhân, thu vén cho quyền lực và quyền lợi bản thân, phe nhóm. Đổi mới tư duy lãnh đạo, đón nhận làn sóng công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất định sẽ đưa đất nước chúng ta tới đích: hùng cường, bền vững”.

Quy luật kiến trúc thượng tầng phải thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của hạ tầng cơ sở, luôn luôn đúng trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Đối với nước ta, kinh tế thị trường đang phát triển ở giai đoạn ban đầu. Trong khi trên thế giới, kinh tế thị trường đã có hàng trăm năm kinh nghiệm. Ta cần phải học hỏi, chọn lọc và kế thừa những cái hay.

Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách và cơ chế điều hành, quản lý cần phải phù hợp và thích ứng với thực tế khách quan chứ không thể áp đặt theo ý chí chủ quan của con người. Nhà nước với vai trò “kiến tạo” hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành phần kinh tế phát triển chứ không can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, làm mất đi tính tự chủ và làm suy giảm sức sáng tạo của doanh nghiệp và cơ sở.

Theo PGS.TS. Phương Ngọc Thạch, nguyên chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM, cuộc cách mạng công vụ nghiệp 4.0 đưa đến việc: thứ nhất, dây chuyền sản xuất sẽ được vận hành tự động một cách thích hợp ứng với lượng tồn kho. Thời đại sản xuất hàng loạt sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới với chi phí không đáng kể phục vụ người tiêu dùng; thứ hai, sự bất bình đẳng là mối quan tâm xã hội lớn nhất gắn liền với cách mạng 4.0, tăng thất nghiệp do sử dụng robot; thứ ba, tăng nguy cơ xâm phạm đời tư, an ninh mạng. Các vấn đề bảo mật sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều, như bảo vệ bí quyết công nghiệp. Tránh các rủi ro về công nghệ thông tin, những yếu tố gây hậu quả sản xuất.

Cần chuyển đổi hợp lý cấu trúc công ty

TS. Trần Quang Thắng, phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM cho rằng, sau một số năm thu hẹp và cắt giảm chi phí, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nhận ra rằng họ có thể thu hẹp con đường thành công của mình. Các công ty lớn cũng đã phát hiện ra rằng có thể tăng trưởng nhanh chóng hơn bằng cách điều chỉnh các dịch vụ hiện có, thôn tính các công ty đối thủ hoặc chuyển sang các nước đang phát triển. Do các tiến bộ công nghệ không ngừng phát triển và danh mục sản phẩm dần lỗi thời, một mệnh lệnh mới nổi lên rất rõ ràng: Các công ty phải tạo ra, phát triển và phải duy trì sự sáng tạo, đổi mới. Điều ấy có nghĩa là công ty phải nhìn về hai hướng cùng một lúc, vừa tập trung vào cái cũ và vừa tìm kiếm cái mới.

TS. Trần Quang Thắng phân tích thêm: “Các hướng đi mới hoạch định bởi các công ty hiện tại phải đối mặt với vô số rào cản và nghiên cứu cho thấy phần lớn bị thất bại. Các doanh nghiệp mới nổi hiếm khi kết nối thuận lợi với các hệ thống, quy trình và văn hóa được thiết lập. Tuy nhiên, thành công đòi hỏi một sự pha trộn của các đặc điểm tổ chức cũ và mới, một sự pha trộn tinh tế của các đặc điểm đạt được thông qua những gì chúng ta gọi là các hành động cân bằng, nếu không, công ty hay hướng đi mới sẽ lúng túng”.

TS. Lê Đức Du, phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM đề nghị, sửa đổi luật pháp cho phù hợp với thông lệ thế giới để phát triển mạnh đầu tư (trong nước và nước ngoài) vì pháp luật vừa là kiến trúc thượng tầng vừa là kiến trúc hạ tầng. Văn bản dưới luật (văn bản hướng dẫn) chỉ do Chính phủ ban hành, thông tư của bộ chỉ còn giá trị trong nội bộ, không yêu cầu dân chúng hay doanh nghiệp tuân thủ.

Câu hỏi TS. Du đưa ra: “Tại sao một công trình của Nhà nước, kể từ lúc khởi công đến khi kết thúc thường dài gấp 3 lần so với kế hoạch? Đó là vì các thông tư buộc nó phải như vậy. Ví dụ: cứ làm một tháng thì nghỉ 1 tháng chờ kiểm tra, sau đó chờ thêm 1 tháng để Nhà nước giao tiền rồi mới làm tiếp. Không có chế tài nào buộc thủ trưởng các cơ quan phải làm nhanh”.

ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email