Các nhà khoa học Việt Nam chế tạo thành công nhựa phân hủy sinh học và có thêm nhiều tính năng ưu việt

  • 15:20 ,22/11/2018
KHPTO - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo masterbatch làm tăng tính năng của một số loại nhựa” do TS.Nguyễn Phi Trung, Viện nghiên cứu và phát triển vật liệu mới thực hiện từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2018 vừa được nghiệm thu.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các sản phẩm masterbatch phụ gia chế tạo được để sản xuất các sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy sinh học và tính năng được tăng cường. Ngoài ra, với mỗi mastrebatch phụ gia đều được xây dựng quy trình ứng dụng cho các sản phẩm nhựa cụ thể nhằm nâng cao khả năng phân hủy sinh học và tính năng của sản phẩm nhựa.

 Đề tài đã nghiên cứu một cách có hệ thống và chi tiết các điều kiện công nghệ, cũng như chế độ gia công để chế tạo các masterbatch phụ gia có khả năng ứng dụng rộng rãi trong ngành sản xuất nhựa hiện nay.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công materbatch phụ gia hấp thụ UV, phụ gia chống tĩnh điện, chống oxy hóa, phụ gia phân hủy sinh học, chống cháy, phụ gia kháng khuẩn, phụ gia tăng trong và tăng dai, màng che chắn hàng hóa, khay đựng linh kiện điện tử bằng PS, khay đựng linh kiện diện tử bằng PET, túi mua hàng tự hủy, màng phủ nông nghiệp, dây cáp cách điện làm từ vật liệu XLPE, dây cáp cách điện làm từ vật liệu PVC, màng EVA in hoa, màng bao gói khí quyển biến đổi, màng MAP bảo quản thực phẩm, màng PE phủ nông nghiệp có khả năng tự hủy.

Kết quả đề tài cũng hoàn thành bộ tài liệu kỹ thuật để chế tạo một số masterbatch phụ gia làm tăng tính năng và khả năng phân hủy sinh học.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra quy trình công nghệ chế tạo 8 loại masterbatch phụ gia công suất 30 kg/giờ (bao gồm các phụ gia: phụ gia hấp thụ UV, phụ gia chống tĩnh điện, phụ gia chống oxy hóa, phụ gia phân hủy sinh học, phụ gia chống cháy, phụ gia kháng khuẩn, phụ gia tăng trong và tăng độ bóng, phụ gia quá trình). Cùng đó là 8 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 8 masterbatch phụ gia tương đương tiêu chuẩn quốc tế. Quy trình ứng dụng masterbatch phụ gia các loại để chế tạo 10 sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy sinh học và tính năng tăng cường (10 sản phẩm bao gồm: màng chắn hàng hóa bằng PE, khay đựng linh kiện điện tử bằng PS, khay đựng linh kiện điện tử bằng PET, màng phủ nông nghiệp, túi mua hàng tự hủy, dây cáp cách điện từ XLPE, dây cáp cách điện PVC, màng MAP bảo quản thực phẩm, màng EVA in hoa và màng phủ nông nghiệp có khả năng tự hủy).

Việc chế tạo thành công masterbatch phụ gia các loại đã tạo ra một dòng sản phẩm mới đáp ứng một phần nhu cầu thị trường, giúp giải quyết được vấn đề cấp bách hiện nay liên quan đến sự phát triển của ngành nhựa nói chung và phụ gia nhựa nói riêng, liên quan đến vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung trên thế giới cũng như biến động giá cả trên thị trường thế giới hiện nay. Góp phần đáng kể vào việc hạ giá thành sản phẩm nhựa và tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Đề tài sẽ tạo được nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước nhờ vào việc giảm các loại thuế nhập khẩu.

Như Quỳnh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email