BSSC - H.C.M 2021 đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp “vượt bão” Covid-19

  • 11:54 ,26/07/2021
KHPTO - Nhằm hỗ trợ cũng như chia sẻ nguồn lực giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) vừa khởi động chương trình BSSC – H.C.M 2021. Đây là chương trình online được thiết kế riêng dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp với các giải pháp hỗ trợ thông qua 3 trụ cột chính: BSSC – Help, BSSC – Connect, BSSC – Mentor.

Đối tượng tham gia chương trình là các doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập dưới 5 năm, đang có sản phẩm, dịch vụ kinh doanh tại thị trường Việt Nam và có một trong những nhu cầu chia sẻ khó khăn, tư vấn giải pháp kinh doanh, ứng phó đại dịch, kết nối nguồn lực đồng hành cùng doanh nghiệp; cần giới thiệu các gói khuyến mãi từ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn này

Chương trình này tập trung vào ba hoạt động mũi nhọn:

1. BSSC – Help: nơi tập hợp các gói ưu đãi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như giới thiệu các giải pháp, sản phẩm mới tác động đến cộng đồng trong đại dịch Covid-19. Doanh nghiệp tham gia chương trình này phải có sản phẩm/dịch vụ có thể hỗ trợ cộng đồng. Đây là chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. BSSC – Help ưu tiên giới thiệu các ưu đãi của doanh nghiệp dành cho giáo dục, sức khỏe, lương thực - thực phẩm, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý trong giai đoạn giãn cách.

2. BSSC – Connect: nơi giới thiệu các mô hình kinh doanh tiêu biểu, giúp kết nối doanh nghiệp, chia sẻ nguồn lực, tối ưu các chi phí cố định, gia tăng cơ hội hợp tác và tìm kiếm nguồn doanh thu mới, liên kết và cộng hưởng các sản phẩm trong cùng ngành hoặc có tính bổ trợ cho nhau. BSSC Connect tập trung vào 2 nhóm đối tượng:

- Các doanh nghiệp có mô hình và sản phẩm dịch vụ tốt, cần phối hợp với các doanh nghiệp khác để mở rộng quy mô, tăng tốc phát triển.

- Các dự án đang gặp khó khăn cho việc tìm kiếm thêm doanh thu, tối ưu chi phí, khai thác nhân sự hiện hữu, có thể liên kết và hợp tác với các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh phù hợp để cùng phát triển.

3. BSSC – Mentor: nơi giúp các dự án tìm kiếm những lời giải đáp cho các bài toán của doanh nghiệp thông qua hội đồng tư vấn (mentor) là những doanh nhân, chuyên gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Trang web www.bssc.vn sẽ cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình này.

MAI THY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email