Bộ y tế cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ

  • 13:45 ,22/10/2020
KHPTO - Bộ y tế đã quyết định xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho Sở y tế các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có tên trên sẽ nhận được 700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67 mg từ kho hàng phòng chống thiên tai của Bộ y tế tại Đà Nẵng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ y tế yêu cầu Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở y tế các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng khẩn trương tổ chức giao nhận hóa chất khử khuẩn với danh mục và số lượng hàng theo quy định. Việc giao nhận hóa chất đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn đơn vị nhận hàng tiếp nhận, bảo quản, sử dụng hóa chất khử khuẩn theo quy định; báo cáo Bộ y tế và các bộ, ngành có liên quan về kết quả xuất cấp hàng.

Các Sở y tế tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng khẩn trương tiếp nhận số hóa chất khử khuẩn nêu trên và phân bổ cho các đơn vị thuộc tỉnh để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai dịch bệnh.

Chi phí vận chuyển viên sát khuẩn nước Aquatabs từ kho bảo quản của Công ty TNHH thương mại dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng về nơi sử dụng do các đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định.

Các Sở y tế chỉ đạo các đơn vị bảo quản, quản lý, sử dụng hóa chất khử khuẩn được cấp phát tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng, mục tiêu và chỉ sử dụng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các đơn vị hạch toán và theo dõi số hóa chất khử khuẩn được cấp phát theo đúng chế độ kế toán.

Công ty TNHH thương mại dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng khẩn trương xuất cấp hàng cho đơn vị nhận theo danh mục và số lượng quy định; báo cáo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ y tế tiến độ xuất và giao hàng để cùng phối hợp thực hiện; thông báo cho đơn vị tiếp nhận giá trị hàng hóa theo danh mục và số lượng để làm cơ sở hạch toán theo quy định.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email